Zorgcoöperatie Ravenstein houdt ledenvergadering

Het was aangenaam druk op de eerste ledenvergadering van Zorgcoöperatie Ravenstein. In de zaal van gemeenschapshuis Vidi Reo presenteerde het bestuur de activiteiten van het eerste half jaar. Het belangrijkste deel van de avond werd besteed aan een uitwisseling van ideeën over de verdere toekomst van de zorgcoöperatie.

Eigen huisstijl
Voorzitter André Megens heette de aanwezigen welkom, hij presenteerde de website www.zorgcooperatieravenstein.nl,  nu nog even “under construction’, om proef te draaien. Ook de prachtig vormgegeven folder werd gepresenteerd, de zorgcoöperatie heeft met deze producten een eigen stijl neergezet, die origineel, duidelijk en herkenbaar is. Met dank aan de belangeloze inzet van Jan Barnard die de foto’s maakte, Ria van de Ven , tekenaar, en vormgever Henk Gruntjes.

Verantwoording
Daarna volgde het verslag van secretaris Reginald Schoofs. Daaruit blijkt dat de activiteiten van de coöperatie geleidelijk aan op gang zijn gekomen. De coöperatie voorziet in het doen van boodschappen voor en met mensen, het vervoeren van mensen als er geen andere voorziening is, het doen van allerlei klusjes in en om het huis (inclusief computerhulp) en het zorgen voor de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit laatste gebeurt inmiddels vier keer per week in ‘Ons Moet’, de ontmoetingsruimte van de coöperatie op de hoek Lombardstraat/Marktstraat. Penningmeester Jelle Massink kreeg voornamelijk positieve reactie op zijn presentatie van de cijfers over het eerste half jaar. De huur van de ontmoetingsruimte is volgens een aantal leden aan de hoge kant, maar het bestuur kon uitleggen dat dit voor lief genomen moet worden. Het belang van de ontmoetingsruimte weegt daar ruimschoots tegen op en het is inmiddels een thuis geworden voor de coöperatie.

Bestuursverkiezing
De verkiezing van het bestuur leverde weinig spannende momenten op. De huidige bestuursleden presenteerden zich kort en stelden zich herkiesbaar. Onder applaus werd het bestuur herkozen. Uit de reactie van de aanwezigen bleek dat  de enthousiaste uitstraling en de resultaten van dit bestuur in zeer goede aarde vallen.

Coördinatoren
Vervolgens waren de coördinatoren Vervoer, Boodschappen, Ontmoeten en Klussen aan de beurt om de activiteiten van het eerste half jaar voor het voetlicht te brengen. Ook hier volop leven en enthousiasme. Wim Kuijpers, van de Klussen, bevestigde op vragen dat je gewoon moet bellen als je zelf je dakgoot niet kunt schoonmaken. “We zijn er voor kleine klussen, en helpen altijd om een oplossing te vinden, ook als we de klus zelf niet kunnen klaren. Nieuw is de ondersteuning bij computerperikelen, hier zijn de eerste klussen naar volle tevredenheid geklaard”.

ledenvergadering 7 april 2016 2

Trots en Gezicht
Onder leiding van Wim van Ernich, de voorzitter van de avond, werden aan de hand van de thema’s “Trots”en “Gezicht” ronde tafel gesprekken gevoerd. De resultaten zijn als suggesties in steekwoorden opgeschreven. In samenspraak met andere leden en de coördinatoren van de verschillende activiteiten kunnen nu plannen worden ontwikkeld. Het is vervolgens aan het bestuur om ervoor te zorgen dat de leden die plannen ook daadwerkelijk kunnen realiseren.
ledenvergadering 7 april 2016 3
Bovenbuurman Theo van Duren
Tot slot van de avond kreeg de nieuwe (boven)buurman van ‘Ons Moet’ de gelegenheid om zich voor te stellen. In een geestige voordracht wist de kersverse inwoner van Ravenstein Theo van Duren ervoor te zorgen dat de eerste ledenvergadering van de Zorgcoöperatie Ravenstein op humoristische wijze werd afgesloten. ”Dit heb ik nog nooit meegemaakt een algemene ledenvergadering, die zo’n prettig en afwisselend programma biedt, ik hoop dat de zorgcoöperatie meer van zulke avonden gaat organiseren, zo ontmoet je nog eens iemand.”