Word lid

Iedereen is welkom en kan zich aanmelden als lid. En natuurlijk hopen we dat veel mensen dat doen, zowel als je hulp wilt vragen, als wanneer je wil helpen. We hopen ook dat veel mensen soms iets vragen en een andere keer komen helpen. Het lidmaatschap kost €24,00 per jaar.  Wil je lid worden? Neem dan contact met ons op via ledenadministratie@zorgcooperatieravenstein.nl

** Zorgcoöperatie Ravenstein behoudt zich het recht voor om
beeldmateriaal aangaande activiteiten van de Zorgcoöperatie Ravenstein  te gebruiken op onze website, op social media en in onze nieuwsbrief.
U kunt hiertegen bezwaar maken door contact met ons op te nemen via
privacy@zorgcooperatieravenstein.nl