WORD OOK LID!

Iedereen is welkom en kan zich aanmelden als lid. En natuurlijk hopen we dat veel mensen dat doen, zowel als je hulp wilt vragen, als wanneer je wil helpen. We hopen ook dat veel mensen soms iets vragen en een andere keer komen helpen. Het lidmaatschap kost €24,00 per jaar.  Wil je lid worden of is er iets gewijzigd in je gegevens (adres, telefoonnummer, mailadres etcetera)? Neem dan contact met ons op via ledenadministratie@zorgcooperatieravenstein.nl