Altijd blije gezichten, zowel van passagier als bestuurder!

Interview met Marcel Verwoert, coördinator van het cluster Vervoer.

juni 2017

Marcel Verwoert, coördinator van het cluster Vervoer, is trots op zijn “kanjers”. In februari 2016 is hij gestart als coördinator van het cluster vervoer.

“Tot en met december hebben we met onze vrijwilligers ca. 60 ritjes uitgevoerd. In 2017 zijn de aanvragen onverminderd doorgegaan. Tot en met het schrijven van dit stukje zijn er al 23 ritten geregistreerd. En het is erg dankbaar werk. Dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Soms doe ik zelf ook een ritje. Hoe mooi is het na een ritje om die lach op het gezicht van een dankbaar lid van de zorgcoöperatie te zien. Variërend van de tandarts, fysiotherapeut of huisarts Ravenstein-Herpen tot ziekenhuizen in Nijmegen en Uden en bezoeken aan Oss en Wijchen.

Altijd blije gezichten, van zowel degene die vervoerd werden alsook van de chauffeurs zelf.

  • De kosten: 25 ct per kilometer (vice versa) en eventuele parkeerkosten.
  • De inzet: Iemand ophalen en wegbrengen en een of twee uurtjes tijd.
  • De opbrengst: Een stukje dankbaarheid en een gulle lach.

Ik ben gestart met ca. 40 vrijwilligers en er zijn er nu 31. Soms is het even wat telefoontjes plegen en soms is een aanvraag al na één telefoontje geregeld.

Ik merk dan soms wel eens bij een vrijwilliger dat hij of zij al een paar keer nee heeft moeten zeggen en dat vervelend vindt. Geen punt, die ene keer dat het dan wel kan daar gaat het toch om voor degene die de hulpvraag doet. Als het even niet kan, bel ik gewoon de volgende. Ik probeer wel iedereen zo evenredig mogelijk in te zetten.

Elkaar helpen in deze tijd van verzakelijking, marktwerking en privatisering en elkaar helpen als buren. Dat is toch het mooiste wat er is. Ik ben vereerd om als coördinator van deze enthousiaste vrijwillige chauffeurs te mogen fungeren en ben trots op al deze kanjers.

Oproep extra vrijwilligers

Interesse om ook bij deze kanjers aan te sluiten? U bent van harte welkom. Als U een auto heeft en in de gelegenheid bent af en toe eens te rijden dan kunt u zich bij mij opgeven als vrijwilliger. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

nieuwsbrief

Marcel Verwoert, vervoer@zorgcooperatieravenstein.nl

tel. 0486-411473 of 06-23740747