Verslag van de oriënterende bijeenkomst van Zorgcooperatie Ravenstein en Vluchtelingenwerk Oss

Datum: 20 februari 2018

Aanwezig: Willie Peters- Initiatiefnemer zorgcöoperatie Ravenstein, Nelly Kuijpers, Vluchtelingenwerk Oss, Pauline van de Venn, communicatie zorgcoöperatie Ravenstein. Belangstellende leden: 9.

Introductie: Willie heeft deze bijeenkomst georganiseerd, de zorgcooperatie zal faciliteren waar nodig en werkt graag samen met Vluchtelingenwerk. Doel van deze bijeenkomst is dat de aanwezigen een zo goed mogelijk beeld krijgen van het werk van een taalcoach. Hopelijk geven zich 8 mensen op, want die kunnen we in Ravenstein en omstreken goed gebruiken.

Algemeen: Cursisten die in aanmerking komen voor begeleiding door een taalcoach, zijn statushouder. Dit betekent dat ze 3 jaar in Nederland mogen blijven en in die tijd hun taalexamen moeten halen, dat onderdeel is van het inburgeringsexamen. Ze krijgen een lening waarvoor ze Nederlandse les inkopen. Om meer kans op slagen te hebben, is begeleiding van een taalcoach zeer gewenst. De cursisten zijn er blij mee. Na die 3 jaar en bij slagen mogen ze nog 2 jaar blijven. In die laatste 2 jaar wordt gekeken naar de mogelijkheid van permanent verblijf of terugkeer. Steeds meer statushouders werken al snel. Ze hebben het druk met allerlei verplichtingen. Vluchtelingen werk voert de maatschappelijke en juridische begeleiding uit. Vragen over betalingen, brieven etc zijn voor Vluchtelingenwerk. Taalcoaches mogen desgewenst een brief uitleggen, maar nooit betalingen doen en ze verwijzen naar Vluchtelingenwerk,

Het werk van de taalcoach: Het woord zegt het al. Je bent er als taalcoach voor het praktiseren van de taal. Hoe je dat doet is afhankelijk van je cursist en van je eigen mogelijkheden. De ondersteuning vindt plaats bij de cursist thuis. Aanbevolen wordt de cursist niet bij je thuis te ontvangen. Vluchtelingenwerk stelt desgewenst materiaal beschikbaar. Met een frequentie van 1,5 uur per week praktiseer je samen met je cursist de taal. Werk je in een gezin, dan kan het zijn dat je 2 cursisten hebt, maar individuele benadering blijft belangrijk. Kinderen gaan naar school. Voor hun taalontwikkeling heb je geen taken. In principe is een taalcoach een jaar verbonden met dezelfde persoon, maar dat is ook wel maatwerk, de een heeft het langer nodig dan de ander.

Hoe verloopt het proces: Wil je taalcoach worden dan geeft je je op bij vluchtelingenwerk. Zij vragen een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor je aan. Die procedure verloopt digitaal met gebruik van DigiD. Nelly Kuijpers koppelt je aan een cursist en je gaat aan de slag. De eerste 6-8 weken gelden als proefperiode. Nelly houdt contact met je. Is er een klik met je cursist dan ga je daarna gewoon door. Zijn er kinken in de kabel dan wordt een oplossing gezocht. Vluchtelingenwerk belt je vervolgens elke 2 maanden om te horen hoe het gaat.

Aan de slag: 6 aanwezigen besluiten ter plekke om taalcoach te worden, 2 denken erover na, 1 lid is al taalcoach en sluit graag aan bij de groep in Ravenstein. De zorgcoöperatie biedt de ontmoetingsruimte aan, als die vrij is voor ontmoeting tussen cursisten, taalcoaches en leden. Elk kwartaal komt Nelly naar Ravenstein voor een ontmoetingsbijeenkomst van de taalcoaches hier. Vluchtelingenwerk organiseert ook bijeenkomsten met alles taalcoaches van Oss en omstreken en een jaarlijks uitje.