Verslag Algemene Ledenvergadering 4 april 2018.

Het is al weer de 3e Ledenvergadering van onze Zorgcoöperatie, waarbij een kleine 60 mensen aanwezig zijn, die bij navraag bijna allemaal ooit in onze Ontmoetingsruimte op de Kasteelseplaats zijn geweest, een goede score voor de bekendheid ervan.

Voorzitter Andre Megens opent de vergadering met een rondje waarin verschillende leden hun ervaringen vertellen over afgelegde bezoeken. Een werkconferentie van alle zorgcoöperaties in de regio, een bijeenkomst over samenwerking in de Ouderenzorg, een bezoek aan de Voedselbank en een project over “het andere wonen” in Schaijk.

Hierna brengt hij een paar activiteiten van leden van onze zorgcoöperatie voor het voetlicht:

– De klussendag in mei 2017, een groot succes en goed voor een vervolg dit jaar. Boodschap is “er mag meer gebeld worden voor het doen van klussen”.

– “Tafelgenoten” , april 2018, opgezet om elkaar te ontmoeten en lekker te eten. Vijf koks spannen zich 2 avonden in om een kleine 40 mensen een heerlijke maaltijd te verzorgen.

– Binnen het project “Koplopers” werken we samen met “Ons Welzijn” om een brug te slaan tussen wat onze leden voor elkaar kunnen doen en hoe professionals kunnen helpen als er meer nodig is.

– Vanuit het bestuur is aangekondigd dat ze komende tijd in gesprek gaan met de KBO, de Dorpsraad, Ons Welzijn en Brabant Zorg om te horen wat wederzijdse wensen en vragen zijn.

– De welzijnsmarkt van september 2017 waarbij de nieuwe ontmoetingsruimte met terras feestelijk werd geopend.

Een ledenvergadering is geen ledenvergadering zonder verslag van de penningmeester. De kascontrolecommissie keurde het financiële verslag helemaal goed en een nieuwe commissie is gekozen.

Vervolgens was het woord aan de coördinatoren die ieder op eigen wijze terugkeken op het afgelopen jaar. Bij Ontmoeten was het woord aan graag geziene gast Bets de Fijter, ze kreeg met haar column over haar ervaringen bij De Ontmoeting de handen op elkaar. Het vertonen van films binnen De Ontmoeting is een nieuwe activiteit die enthousiast is ontvangen. Eén flitsbericht over een vraag naar taalcoaches heeft zoveel belangstelling opgeleverd, dat ze bijna statushouders te kort komen om ieder een taak te geven. Mooi resultaat!

Het Klussenteam, vertelt Ton Callaers, die Wim Kuipers vanavond vervangt, heeft vooral dankbare klanten: vanuit de hulpvragers zijn er complimenten voor wat onze klussers allemaal kunnen, hoe snel, netjes en met hoeveel plezier ze werken. Er mogen best weer wat meer klusvragen komen!

Het Boodschappenteam van Bernadien Smit en Henk van der Giessen, voldoet ook aan een behoefte; van het kopen van een onsje kaas tot de aanschaf van een elektrische deken, alles willen zij doen. Inmiddels zijn er 6 vaste koppels gevormd van vragers en aanbieders, die elkaar wekelijks zien. Wie zin en tijd heeft om dit team te versterken is welkom!

De Communicatieclub is het afgelopen jaar actief geweest: nieuwsbrieven, persberichten, nieuwsflitsen, folders, posters, banners, Facebook. Op de website is dit alles terug te vinden. Marielle Buijink biedt aan om een bijeenkomst te organiseren voor hen, die een Facebookaccount willen aanmaken; Pauline van de Venn vraagt alle aanwezigen om een folder mee te nemen en die te geven aan iemand, liefst jonger dan 65 jaar, die nog geen lid is van onze Zorgcoöperatie.

Marcel Verwoert vertelt enthousiast over de prestaties van Vervoer, waarbij hij met trots meldt dat het afgelopen jaar op alle vragen naar vervoer een passend antwoord is gegeven. Hij doet een oproep voor meer chauffeurs, al is het maar voor 1 x per jaar. Zijn adagium is: “We kunnen niet iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen”.

Dan is er tijd voor afscheid en een woord van dank voor 3 bestuursleden, die betrokken zijn vanaf de oprichting van de Zorgcoöperatie: Ies van Bavel, Maarten Smulders en Jelle Massink. Ies blijft nog actief binnen de Ontmoeting, Jelle en Maarten stoppen echt. Een lichte verwarring als er geen bloemen zijn, maar de 3 vertrekkers krijgen op het hart gedrukt dat ze die verdiend hebben én dat die zeker nog komen. Thérèse Klerks wordt warm welkom geheten en voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij heeft veel ervaring in de wijkverpleging en is nu opleidingsadviseur binnen Brabant Zorg. Met een mogelijk toekomstige penningmeester is een gesprek gepland.

Het laatste deel van de vergadering wordt verzorgd door Reginald Schoofs, die meldt dat hij in de plaats komt van de ‘plaatselijke leukerd” van de twee eerdere ledenvergaderingen. Hij doet dat met verve op een ludieke en interactieve manier door een aantal scenes van de website www.samendementievriendelijk.nl te presenteren en met de zaal te discussiëren over hoe dementerenden te bejegenen. Er zijn 2 deskundigen aanwezig die toelichting geven. Afgesproken wordt om dit jaar met de KBO een bijeenkomst te organiseren rond dit thema.
Marieke Lanen leest nog een gedicht voor over haar ervaringen als mantelzorger van een dementerende. Een mooi slot van deze levendige vergadering.

Ledenvergadering presentatie 04-04-2018