Privacyverklaring Zorgcooperatie Ravenstein

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).
Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Zie bijgaand document