Persbericht oktober 2016

Zorgcoöperatie Ravenstein zet stappen aan werken tegen “Eenzaamheid”.

Zo’n 30 belangstellenden hebben stilgestaan bij  “Eenzaamheid”. Ies van Bavel en Willie Peters vormen samen met Litjoe van Mourik, Mieke Megens en Koos de Best de werkgroep “Ontmoeten thuis” van zorgcoöperatie Ravenstein en organiseerden deze bijeenkomst. Tien belangstellenden gaven zich op om aan de slag te gaan.

Eenzaamheid is van alle leeftijden

Het thema eenzaamheid is beladen. Ies van Bavel kwam het in haar werkzame leven, als huisarts in Schaijk, zeker tegen. Nu heeft ze zich er, als bestuurslid van de zorgcoöperatie, verder in verdiept. Ies: “Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor. Je kent de verhalen van vereenzaamde jongeren, die tot wanhoopsdaden komen. In de leeftijd van 30-65 zitten – in aantal – de meeste eenzamen. Boven de 75 jaar wordt de groep ook weer groter. Eenzaamheid heeft gevolgen op lichamelijk, mentaal en maatschappelijk gebied. Het is zaak de signalen te leren herkennen”.

Niet sexy

In de groep jongeren tot 30 jaar ontstaat eenzaamheid vaak bij een verandering, een andere studentenstad, een nieuwe baan, een verkering die uitgaat. In de groep 30-65 jarigen komt eenzaamheid voor bij of na  ziekte, scheiding, overlijden van een partner, verandering van werkkring of verhuizing. Niet iedereen is in staat om in zo’n nieuwe situatie een nieuw netwerk op te bouwen. Zeker bij alleenstaanden, al of niet met kinderen, is het hard buffelen om te overleven, armoede ligt soms op de loer. Bovendien is eenzaamheid niet sexy. Het is vooral iets voor losers en daar wil je al helemaal niet bij horen.

Opvallend is dat mensen, mits gezond, tussen de 65 en 75 jaar minder kampen met eenzaamheid. Ze hebben volop mogelijkheden om actief te zijn, nemen deel aan het openbare leven, ontmoeten en ontplooien zich. Als de gezondheid vermindert, of partners, familie en vrienden wegvallen, dreigt vereenzaming wel weer.

Aanpak

De kern van de aanpak moet zijn om de betrokkene de regie weer te leren nemen over hun eigen leven. De werkgroep bereidt zich de komende maand voor op een doortimmerde aanpak, het herkennen van eenzaamheid is daarbij speerpunt. “In januari 2017 nodigen we iedereen, die zich aangemeld heeft om actief te worden en andere belangstellenden uit voor een vervolgbijeenkomst” zegt Willie Peters. “We bezoeken ondertussen alle mensen die zichzelf melden of gemeld worden. Daarna kijken we samen met de betrokkene en binnen de werkgroep hoe de situatie verbeterd kan worden. We werken daarbij als team. De samenwerking met ‘de Zonnebloem’ en ‘Ons Welzijn’ is gezocht en gevonden, we vullen elkaars werk aan en versterken dat waar mogelijk.”

Meer weten of contact?

Binnenkort is over deze activiteit en de achtergronden meer te vinden op de website www.zorgcooperatieravenstein.nl en in de nieuwsbrief van de zorgcoöperatie, hier zijn ook de contactgegevens vermeld.