Persbericht juli 2016

Zorgcoöperatie Ravenstein draait de hele zomer door.

Veel organisaties gooien in de zomer een dekentje over hun activiteiten,  zorgcoöperatie Ravenstein draait gewoon door. Het gaat goed met de zorgcoöperatie.  Steeds meer mensen weten de weg te vinden als ze vervoer nodig hebben of als er boodschappen gedaan moeten worden. Het aantal verzoeken om hulp bij klussen in en om huis en bij computerproblemen stijgt fors. In de ontmoetingsruimte “Ons Moet” is het altijd gezellig.

Ook in de zomermaanden kan iedereen bij de zorgcoöperatie terecht..

Ontmoetingsruimte “Ons Moet” is elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag geopend van 14.00 uur-16.00 uur. Adres: Hoek Marktstraat 15/Lombardstraat(FIEZIE) Meer informatie bij Willie Peters 06-52592994 en Tineke Brouwer 0486 -416634

Vervoer nodig? Ook hier staan mensen klaar om te helpen. Meer informatie bij Marcel Verwoert  0486- 411473 of 06- 23740747.

Voor klussen, ook computerhulp: via Wim Kuipers tel 0486- 411135 wordt het snel geregeld.

Boodschappen nodig en zelf niet in staat om die te halen, ook voor medicijnen ophalen: Rini Arts 06-57324484 en Henk v.d. Giessen: 0486-413318  helpen  graag verder.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.zorgcooperatieravenstein.nl of bij bestuursleden Ies van Bavel tel  06-30104007, Bernadien Smit 06-26812224, Reginald Schoofs 06-53925438