Nieuwsbrief

Persbericht juli 2016

Zorgcoöperatie Ravenstein draait de hele zomer door.

Veel organisaties gooien in de zomer een dekentje over hun activiteiten,  zorgcoöperatie Ravenstein draait gewoon door. Het gaat goed met de zorgcoöperatie.  Steeds meer mensen weten de weg te vinden als ze vervoer nodig hebben of als er boodschappen gedaan moeten worden. Het aantal verzoeken om hulp bij klussen in en om huis en bij computerproblemen stijgt fors. In de ontmoetingsruimte “Ons Moet” is het altijd gezellig.

Ook in de zomermaanden kan iedereen bij de zorgcoöperatie terecht..

Ontmoetingsruimte “Ons Moet” is elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag geopend van 14.00 uur-16.00 uur. Adres: Hoek Marktstraat 15/Lombardstraat(FIEZIE) Meer informatie bij Willie Peters 06-52592994 en Tineke Brouwer 0486 -416634

Vervoer nodig? Ook hier staan mensen klaar om te helpen. Meer informatie bij Marcel Verwoert  0486- 411473 of 06- 23740747.

Voor klussen, ook computerhulp: via Wim Kuipers tel 0486- 411135 wordt het snel geregeld.

Boodschappen nodig en zelf niet in staat om die te halen, ook voor medicijnen ophalen: Rini Arts 06-57324484 en Henk v.d. Giessen: 0486-413318  helpen  graag verder.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.zorgcooperatieravenstein.nl of bij bestuursleden Ies van Bavel tel  06-30104007, Bernadien Smit 06-26812224, Reginald Schoofs 06-53925438

Persbericht 12-5-2016

Hulp bij computerproblemen. Nieuw bij de klussencluster van zorgcoöperatie Ravenstein

Via coördinator Wim Kuijpers (tel.0486 411135) van het klussencluster van zorgcoöperatie Ravenstein kan een beroep worden gedaan op hulp bij het oplossen van computerproblemen. Wim schakelt René Zwijsen in, die dankzij zijn kennis en ervaring heel goed in staat is om die problemen te helpen oplossen en hij doet dat werk heel graag.
Bijna iedereen kent het probleem, ooit heb je het wel geleerd, maar nu het echt moet, zit je met je handen in je haar. Sinds computervragen gesteld kunnen worden, krijgt René Zwijsen regelmatig klanten via Wim Kuijpers.

Voorbeelden van vragen tot nu toe zijn:
– Mijn computer start niet op
– Ik heb wel een computer maar geen handleiding
– Ik kom niet op internet
– Ik weet niet meer hoe ik moet e-mailen
– Ik weet mijn e-mailwachtwoord niet meer
– Ik wil digitaal naar omroep Walraven of D-TV kijken.
“Vaak komt achter de eerste vraag een volgende vraag tevoorschijn en zo kan ik de mensen echt vooruit helpen. Ik dring ook altijd aan op het beveiligen van de computer, veel mensen weten niet hoe kwetsbaar hun computer is als er geen virusscan op zit. Natuurlijk help ik graag bij het installeren van zo’n beveiliging”, aldus René.
Iedereen mag gebruik maken van de activiteiten van zorgcoöperatie Ravenstein, lidmaatschap is niet verplicht, maar wel gewenst.

Zorgcoöperatie Ravenstein houdt ledenvergadering

Het was aangenaam druk op de eerste ledenvergadering van Zorgcoöperatie Ravenstein. In de zaal van gemeenschapshuis Vidi Reo presenteerde het bestuur de activiteiten van het eerste half jaar. Het belangrijkste deel van de avond werd besteed aan een uitwisseling van ideeën over de verdere toekomst van de zorgcoöperatie.

Eigen huisstijl
Voorzitter André Megens heette de aanwezigen welkom, hij presenteerde de website www.zorgcooperatieravenstein.nl,  nu nog even “under construction’, om proef te draaien. Ook de prachtig vormgegeven folder werd gepresenteerd, de zorgcoöperatie heeft met deze producten een eigen stijl neergezet, die origineel, duidelijk en herkenbaar is. Met dank aan de belangeloze inzet van Jan Barnard die de foto’s maakte, Ria van de Ven , tekenaar, en vormgever Henk Gruntjes.

Verantwoording
Daarna volgde het verslag van secretaris Reginald Schoofs. Daaruit blijkt dat de activiteiten van de coöperatie geleidelijk aan op gang zijn gekomen. De coöperatie voorziet in het doen van boodschappen voor en met mensen, het vervoeren van mensen als er geen andere voorziening is, het doen van allerlei klusjes in en om het huis (inclusief computerhulp) en het zorgen voor de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit laatste gebeurt inmiddels vier keer per week in ‘Ons Moet’, de ontmoetingsruimte van de coöperatie op de hoek Lombardstraat/Marktstraat. Penningmeester Jelle Massink kreeg voornamelijk positieve reactie op zijn presentatie van de cijfers over het eerste half jaar. De huur van de ontmoetingsruimte is volgens een aantal leden aan de hoge kant, maar het bestuur kon uitleggen dat dit voor lief genomen moet worden. Het belang van de ontmoetingsruimte weegt daar ruimschoots tegen op en het is inmiddels een thuis geworden voor de coöperatie.

Bestuursverkiezing
De verkiezing van het bestuur leverde weinig spannende momenten op. De huidige bestuursleden presenteerden zich kort en stelden zich herkiesbaar. Onder applaus werd het bestuur herkozen. Uit de reactie van de aanwezigen bleek dat  de enthousiaste uitstraling en de resultaten van dit bestuur in zeer goede aarde vallen.

Coördinatoren
Vervolgens waren de coördinatoren Vervoer, Boodschappen, Ontmoeten en Klussen aan de beurt om de activiteiten van het eerste half jaar voor het voetlicht te brengen. Ook hier volop leven en enthousiasme. Wim Kuijpers, van de Klussen, bevestigde op vragen dat je gewoon moet bellen als je zelf je dakgoot niet kunt schoonmaken. “We zijn er voor kleine klussen, en helpen altijd om een oplossing te vinden, ook als we de klus zelf niet kunnen klaren. Nieuw is de ondersteuning bij computerperikelen, hier zijn de eerste klussen naar volle tevredenheid geklaard”.

ledenvergadering 7 april 2016 2

Trots en Gezicht
Onder leiding van Wim van Ernich, de voorzitter van de avond, werden aan de hand van de thema’s “Trots”en “Gezicht” ronde tafel gesprekken gevoerd. De resultaten zijn als suggesties in steekwoorden opgeschreven. In samenspraak met andere leden en de coördinatoren van de verschillende activiteiten kunnen nu plannen worden ontwikkeld. Het is vervolgens aan het bestuur om ervoor te zorgen dat de leden die plannen ook daadwerkelijk kunnen realiseren.
ledenvergadering 7 april 2016 3
Bovenbuurman Theo van Duren
Tot slot van de avond kreeg de nieuwe (boven)buurman van ‘Ons Moet’ de gelegenheid om zich voor te stellen. In een geestige voordracht wist de kersverse inwoner van Ravenstein Theo van Duren ervoor te zorgen dat de eerste ledenvergadering van de Zorgcoöperatie Ravenstein op humoristische wijze werd afgesloten. ”Dit heb ik nog nooit meegemaakt een algemene ledenvergadering, die zo’n prettig en afwisselend programma biedt, ik hoop dat de zorgcoöperatie meer van zulke avonden gaat organiseren, zo ontmoet je nog eens iemand.”

Pictogrammen voor de zorgcoöperatie

Kunstenaar Ria van de Ven heeft speciaal voor de zorgcoöperatie pictogrammen ontworpen voor de 4 activiteitsgebieden……….

 

 

 

 

Aanvragen vervoer

Het cluster vervoer heeft vragen gekregen voor vervoer tijdens de decembermaand. Er zijn leden die de Brabantse avond in Demen willen bezoeken, anderen willen graag naar het kerstconcert van het Huisselings Koor. Ook kerstmissen zijn genoemd. “Terechte vragen aan de zorgcoöperatie, dit was precies de bedoeling”, zegt Ad de Louw. “Wil je graag ergens naar toe, maar het lukt niet om het vervoer te regelen, dan is thuisblijven niet langer nodig. Leden van de coöperatie rijden graag! Wie daar gebruik van wil maken, hoeft mij maar te bellen”. Natuurlijk gaat het “gewone” werk van het cluster vervoer ook door. Vervoer naar het ziekenhuis, maar ook gewoon gezellig op bezoek kan via Ad geregeld worden. “We willen dan wel graag dat de mensen lid worden, want we willen dit nog jaren blijven doen, en dan hebben we wel leden nodig!”.

Zie de pagina vervoer voor meer informatie

Feestelijke opening van de ontmoetingsruimte

Onze ontmoetingsruimte wordt 28 november 2015 om 15.00 uur feestelijk geopend. Het adres is: Hoek Markstraat 15(Fiezie)/Lombardstraat
Inwoners van Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. De koffie staat klaar. Tineke Brouwer en Willie Peters, coördinatoren zullen, samen met de overige leden van het cluster, zorgen voor een warm welkom. Vanaf maandag 30 november is de ontmoetingsruimte geopend op de vaste tijden. Wensen en ideeën van de leden die elkaar willen ontmoeten, zijn zeer welkom. “We gaan niks voorschrijven” zegt Tineke Brouwer, “Maar als er wensen van onze gasten zijn, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken”. Willie Peters heeft al gehoord dat er van alles leeft. “Er zijn al activiteiten gevraagd in de decembermaand. We gaan daar natuurlijk enthousiast mee aan de slag”
Tineke heeft ook een sponsor geregeld! Ze lokte Frans van Haeren naar de ontmoetingsruimte, sponsort nu door een plant-uitleen.
Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om deze ontmoetingsruimte tot een huiskamer te maken. “Het ging vanzelf, leden van het klussencluster en anderen hebben hard gewerkt . ”Er is getimmerd, geschilderd, schoongemaakt, verlichting aangebracht. Het ging onvoorstelbaar snel en gemakkelijk” zegt Bernadien Smit, bestuurslid. Zij ondersteunt samen met Ies van Bavel de clusters.
Vanaf 12 november ontmoeten de leden van het cluster ontmoeten elkaar op de vaste openingstijden, zij bereiden de opening van 28 november voor en zijn bezig de laatste zaken te regelen, zodat vanaf 30 november de ontmoetingsruimte gebruikt kan worden op de vaste tijden.

Meer informatie op de pagina Ontmoeten.

Tuin winterklaar

Ton Callaars
Ton Callaars

Ton heeft de tuin van een onze leden winterklaar gemaakt. “Het ging om werkzaamheden die die mevrouw echt niet zelf kon uitvoeren, maar die voor een bedrijf niet interessant zijn te doen. We mogen natuurlijk geen concurrent worden van het bedrijfsleven. Ik heb de klimop gefatsoeneerd, wat snoeiwerk gedaan en alles netjes opgeruimd. Mooi om te doen”. Ton is gepensioneerd, en 1 dagdeel per week beschikbaar voor klussen. Hij heeft nog wel een wens; meer contact met andere leden van het klussencluster. “Het gaat natuurlijk ook om de verbondenheid, en misschien moeten we dan ook wat vaker met  z’n tweeën het werk uitvoeren, gewoon omdat dat gezellig is”.