Nieuwsbrief

Persbericht – 25 september 2017

Opening Nieuwe ontmoetingsruimte Zorgcoöperatie Ravenstein en Welzijnsmarkt

Wethouder Annemieke van de Ven opende op 24 september de nieuwe ontmoetingsruimte van  zorgcoöperatie Ravenstein in de Voorburcht aan de Kasteelseplaats. De wethouder had lovende woorden voor de zorgcoöperaties in de gemeente Oss. Vrijwillige inzet is noodzakelijk om het welzijn voor de bewoners te bevorderen en zorgcoöperaties spelen daarin een belangrijke rol. Het deed de wethouder dan ook zichtbaar genoegen dat er voor de opening en de welzijnsmarkt zo veel belangstellenden waren. Na de opening bezocht de wethouder met de ook aanwezige duo-fiets enkele van de activiteiten.

Ter introductie van de wethouder had ook voorzitter van de zorgcoöperatie André Megens zijn waardering uitgesproken voor de vele actieve leden. Zonder hen is het onmogelijk om de activiteiten van de coöperatie uit te voeren en een welzijnsmarkt als deze te organiseren.

Op het zonovergoten terras van de ontmoetingsruimte werd de opening afgesloten door de “Vrolijke Vrollie”. Deze dames gaven een concert dat besloten werd met het samen zingen van enkele Nederlandstalige klassiekers.

Vervolgens trokken de vele bezoekers door het stadje, waar op allerlei plaatsen organisaties op het gebied van welzijn en gezondheid zich presenteerden. Onder hen ook de coördinatoren vervoer, boodschappen, klussen en ontmoeten van de zorgcoöperatie. Zij  kregen enthousiaste reacties. Nieuwe leden werden ingeschreven, klussen afgesproken en vervoersproblemen opgelost. Het terras en de ontmoetingsruimte werden de hele middag druk bezocht. De welzijnsmarkt werd afgesloten met een lezing van mantelzorgmakelaar Erica van Schijndel.

Iedereen, lid of geen lid, is welkom in de nieuwe ontmoetingsruimte van de zorgcoöperatie, die geopend is op zondag-, maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Meer informatie: www.zorgcooperatieravenstein.nl en facebook.

Uitnodiging 24 september: opening ontmoetingsruimte & welzijnsmarkt

Op 24 september wordt de ontmoetingsruimte officieel geopend door Wethouder van de Ven. Daarnaast wordt een informatieve Welzijnsmarkt georganiseerd. De toegang is gratis, je bent van harte welkom!

Bekijk hier de folder inclusier het programma: ZCR folder welzijnsmarkt

Waarom een welzijnsmarkt?

Door de nieuwe wetgeving is er veel veranderd in de zorg. De nadruk ligt op de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Er zijn nieuwe voorzieningen waarvan mensen gebruik kunnen maken en oude mogelijkheden zijn vervallen. Omdat veel mensen niet weten bij welke instantie ze voor hulp terecht kunnen en niet weten wat professionals en vrijwilligersorganisaties te bieden hebben organiseert de zorgcoöperatie een welzijnsmarkt. Hier worden al je vragen beantwoord.

Welke organisaties doen er mee?

Deelnemers zijn Ons Welzijn, Stichting Beter Lezen en Schrijven, Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel, Blink (hulp voor mensen met een beperking), de KBO en De Zonnebloem.

Wat is er nog meer te doen?

 • Doe een fitheidstest bij Fysiotherapiepraktijk De Schaafdries
 • Doe mee met ouderenfitness bij Que Rico.
 • Bekijk foto’s over Ravenstein en zijn inwoners in de jaren 60 in de Nestor, georganiseerd door de Heemkundekring
 • Alle werkgroepen van de Zorgcoöperatie zijn aanwezig om je informatie te geven over hun activiteiten, onder genot van een kopje koffie en iets lekkers.
 • Een lezing door zorgmakelaar Erica van Schijndel, die informeert over wat er mogelijk is aan formele hulp, hoe je dat regelt en waar je moet zijn.

Graag tot 24 september!

Altijd blije gezichten, zowel van passagier als bestuurder!

Interview met Marcel Verwoert, coördinator van het cluster Vervoer.

juni 2017

Marcel Verwoert, coördinator van het cluster Vervoer, is trots op zijn “kanjers”. In februari 2016 is hij gestart als coördinator van het cluster vervoer.

“Tot en met december hebben we met onze vrijwilligers ca. 60 ritjes uitgevoerd. In 2017 zijn de aanvragen onverminderd doorgegaan. Tot en met het schrijven van dit stukje zijn er al 23 ritten geregistreerd. En het is erg dankbaar werk. Dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Soms doe ik zelf ook een ritje. Hoe mooi is het na een ritje om die lach op het gezicht van een dankbaar lid van de zorgcoöperatie te zien. Variërend van de tandarts, fysiotherapeut of huisarts Ravenstein-Herpen tot ziekenhuizen in Nijmegen en Uden en bezoeken aan Oss en Wijchen.

Altijd blije gezichten, van zowel degene die vervoerd werden alsook van de chauffeurs zelf.

 • De kosten: 25 ct per kilometer (vice versa) en eventuele parkeerkosten.
 • De inzet: Iemand ophalen en wegbrengen en een of twee uurtjes tijd.
 • De opbrengst: Een stukje dankbaarheid en een gulle lach.

Ik ben gestart met ca. 40 vrijwilligers en er zijn er nu 31. Soms is het even wat telefoontjes plegen en soms is een aanvraag al na één telefoontje geregeld.

Ik merk dan soms wel eens bij een vrijwilliger dat hij of zij al een paar keer nee heeft moeten zeggen en dat vervelend vindt. Geen punt, die ene keer dat het dan wel kan daar gaat het toch om voor degene die de hulpvraag doet. Als het even niet kan, bel ik gewoon de volgende. Ik probeer wel iedereen zo evenredig mogelijk in te zetten.

Elkaar helpen in deze tijd van verzakelijking, marktwerking en privatisering en elkaar helpen als buren. Dat is toch het mooiste wat er is. Ik ben vereerd om als coördinator van deze enthousiaste vrijwillige chauffeurs te mogen fungeren en ben trots op al deze kanjers.

Oproep extra vrijwilligers

Interesse om ook bij deze kanjers aan te sluiten? U bent van harte welkom. Als U een auto heeft en in de gelegenheid bent af en toe eens te rijden dan kunt u zich bij mij opgeven als vrijwilliger. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

nieuwsbrief

Marcel Verwoert, vervoer@zorgcooperatieravenstein.nl

tel. 0486-411473 of 06-23740747

Persbericht juni 2017

Ontmoetingsruimte Zorgcoöperatie Ravenstein verhuist naar De Voorburcht.

De werkgroep Ontmoeten en het bestuur van de zorgcoöperatie Ravenstein hebben besloten om de ontmoetingsruimte te verplaatsen van de Marktstraat naar De Voorburcht. De afgelopen maanden is, bij wijze van proef al gebruik gemaakt van de ruimte. Alle betrokkene en vooral  de bezoekers, waren enthousiast over de verandering. De ruimte biedt meer mogelijkheden, is lichter en ruimer en bij mooi weer wordt graag gebruik gemaakt van het terras.
Brabantzorg is de huurder van de ruimte en met hen zijn goede afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van de ruimte. De komende twee jaar ben je dan ook op maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 14.00 uur – 16.00 uur van harte welkom in De Voorburcht!

De werkgroep ontmoeten en het bestuur hebben er alle vertrouwen in dat ze  voor de komende tijd een mooi onderdak hebben gevonden voor de bezoekers. Daarnaast kunnen ook andere werkgroepen in overleg gebruik maken van de ruimte, bijvoorbeeld om met elkaar te vergaderen.
Binnenkort meer nieuws over de feestelijke opening van de nieuwe bezoekersruimte.

Nieuwe coördinator Boodschappen: Bernadien Smit

Rini Arts, coördinator Boodschappen draagt zijn werkzaamheden over aan Bernadien Smit.

Bij Rini liepen de activiteiten voor de KBO en de werkzaamheden voor de zorgcoöperatie zo door elkaar, dat het teveel werd. Bernadien heeft zin in haar nieuwe rol. Ze maakt promotie, vindt ze zelf. We spreken elkaar in de serre van Rini.

Heel veel bereikt

Rini kijkt terug op ruim 2 jaar zorgcoöperatie: “Er is heel veel bereikt. Het mooiste is dat ik nog nooit nee gehoord heb, als ik een lid belde om te vragen of hij of zij boodschappen wilde doen, was het altijd raak. Iedereen is bereid om te luisteren naar de vraag achter de vraag. Mensen bellen met een boodschappenvraag, maar vaak gaat het om meer. Wij werken dan als coördinatoren prima samen. Dat ga ik wel missen.” Rini is wereldberoemd in Ravenstein en omstreken en gaat zijn energie volledig richten op zijn werk bij de KBO. “Het moeilijkste vond ik het afbakenen, waar ligt de grens tussen burenhulp en het werk van de professional, daar hebben we met vallen en opstaan naar gezocht, gelukkig stond ik in die zoektocht niet alleen”. Rini is blij met zijn opvolger. “Ze is er altijd, heeft een luisterend oor en is gewoon gewoon”, zegt hij glunderend.

Promotie

Bernadien maakt promotie, vindt ze zelf. Ze is van mening dat de participatiewet een zegen is. We hebben elkaar als buren nodig om samen te leven. “Als je daarmee aan de slag gaat, blijkt dat mensen veel willen en kunnen. In haar werk als zorgcoöperatie bestuurslid van het eerste uur, heeft ze ervaren hoe mooi het is als mensen zelf het heft in handen nemen.

Initiatief

“Rini is daar een mooi voorbeeld van, hij stond op en zei: ik doe dat wel, zo werd hij coördinator en ging aan de slag, niet van bovenaf opgelegd werk, maar eigen initiatief. Dat is de kracht van de zorgcoöperatie, activiteiten die je zelf bedenkt, voer je met meer plezier uit. Kijk maar naar de rol van taalcoach die nu wordt opgepakt voor vluchtelingen. Dat gaat allang niet meer alleen over taal, maar over participatie. Het is prachtig wat daar gebeurt. De coördinator is de spil te midden van leden die graag initiatief nemen en een ander willen helpen. Daarom is dit promotie voor me. Ik wil graag zo’n spil zijn. Het bestuur loopt prima, dus daar kunnen ze me missen”, vindt Bernadien. Ze geeft nog even mee dat ze meer vraag om taalcoaches verwacht. “Als je die rol wilt, kun je je alvast melden bij Willie Peters”.

Toekomst

Rini en Bernardine

Ze hebben dezelfde toekomstdroom: “Ooit hangt hier een spandoek boven de weg waarop staat  ‘In deze gemeente zorgen we voor elkaar’. Dan is iedereen vanzelfsprekend lid. Het lidmaatschap kost bijna niks meer, want we dragen dat met zijn allen. De gedachte dat je voor elkaar zorgt, is gemeengoed geworden”. Terugfietsend bedenk ik dat ik er trots op ben mee te mogen werken aan die droom.

Pauline van de Venn, Communicatie – april 2017

Persberichten april 2017

Zorgcoöperatie Ravenstein gaat 3e jaar in: “Het gevoel er toe te doen”

Op 5 april was de 2e jaarvergadering van de Zorgcoöperatie Ravenstein.

“Lid worden omdat je helpt, lid worden om geholpen  te worden”, was de openingszin van voorzitter Andre Megens, al voegde hij er onmiddellijk aan toe dat je niet per se lid hóeft te zijn om geholpen te worden.

Ruim 65 leden waren aanwezig. Behalve dat er door Jelle Massink, de penningmeester, uit de doeken werd gedaan hoe de financiële situatie is van de Zorgcoöperatie, was er aandacht voor de goede en ontroerende ervaringen van de coördinatoren van Vervoer, Klussen, Boodschappen en Ontmoeten. Vragen als “kan ik naar de tandarts gebracht worden”, “zou je de bloembakken voor me willen vullen”, “zouden jullie mijn wekelijkse boodschappen willen doen” worden met plezier beantwoord door de vele vrijwilligers. De coördinator van Ontmoeten maakte melding van de nieuwe ontmoetingsruimte in de Voorburgt, waar op openingstijden altijd de koffie klaar staat. Even komt ook het Project Ontmoeten thuis aan de orde waarmee gestreefd wordt om mensen, die niet kunnen of durven komen, thuis op te zoeken. Duidelijk is ook dat er grenzen zijn aan wat de Zorgcoöperatie kan bieden en waar professionals aan zet zijn, iets dat soms lastig is voor vrijwilligers met hart voor de hulpvrager.

Twee mensen werden in de bloemetjes gezet: Bernadien Smit, bestuurslid en een van de initiatiefnemers van de Zorgcoöperatie en Rini Arts, coördinator van Boodschappen. Beiden kregen een warm applaus voor hun tomeloze inzet. Rini stopt en Bernadien  neemt de taak van Rini over.

Wie denkt dat zo’n avond alleen is voor de serieuze zaken, heeft het mis. Een tweetal verluchtigende bijdragen completeerden de avond. Allereerst Martin Jan van Mourik, die op humoristische wijze de verschillende aspecten van misbruik van wilsonbekwaamheid aan de orde stelde. Daarbij doelde hij op hoe mensen in een afhankelijke positie geld kwijt kunnen raken aan zich als goedwillend opstellende helpers.

Als laatste sprak Theo van Duren een column uit over de hype van biologisch vlees en de strijd tegen de plofkip: “voedsel dat deugt is niet lekker, voedsel dat niet deugt is wel lekker”, was de eindconclusie, die in de lijn ligt van zijn rol als Voorzitter van het Wereld Natuurbestrijdingsfront.

Een nuttige en gezellige avond!

 

Persbericht

Zaterdag 13 mei: Klussendag van Zorgcoöperatie Ravenstein

Zorgcoöperatie Ravenstein heeft een klussenploeg van 24 leden. Zij voeren graag huis- tuin-keuken-computer en verstelklussen uit voor ieder dat even niet zelf geklaard krijgt.

Op zaterdag 13 mei staat de voltallige ploeg van zorgcoöperatie Ravenstein, onder leiding van coördinator Wim Kuipers,  klaar om jouw klussen op te knappen.

24 mannen en vrouwen  staan te trappelen om aan de slag te gaan. Alle klussen kunnen worden aangevraagd, in huis, tuin, aan kleding, of aan de computer en wat je verder nog kunt verzinnen. Je hoeft niet eens lid te zijn van de zorgcoöperatie. Natuurlijk willen ze wel dat je lid wordt, maar dat is niet verplicht.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt: Dus als je er snel bij bent om je klus te melden, dan sta je bovenaan de lijst. Ben je wat later met je aanvraag: geen nood: ook na 13 mei werkt  Wim Kuijpers  met zijn ploeg vrolijk door.

Meld je klus dus bij Wim Kuijpers: 0486-411135

Voor meer informatie: kijk op de website www.zorgcooperatieravenstein.nl

Persbericht

Zorgcooperatie Ravenstein draait proef in een nieuwe ontmoetingsruimte.

De ontmoetingsruimte van zorgcoöperatie Ravenstein is verhuisd. Het gaat om een proef van drie maanden. Gedurende deze maanden neemt het bestuur een definitief besluit: terug naar de oude plek of blijven op de nieuwe locatie?

De verhuizing naar de ontmoetingsruimte in de Voorburcht krijgt veel enthousiast reacties van bezoekers en gastheren en -vrouwen. De ruimte is licht en ruim, er zijn goede rolstoelvoorzieningen en er is een heerlijk terras.

De ruimte is voorzien van een grote centrale tafel, maar er is ook een zitje. Je kunt je dus terugtrekken in een hoekje uit de grote groep. Sfeer en ambiance lijken goed aan te slaan, naast de vertrouwde gasten zijn er veel nieuwe gezichten.

Nieuwsgierig? Kom vooral binnen! De ontmoetingsruimte is geopende op maandag, woensdag, vrijdag en zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Adres: De Voorburcht, Kasteelseplaats. Voor meer informatie: www.zorgcooperatieravenstein.nl

 

 

 

 

Persbericht maart 2017

Ontmoetingsruimte Zorgcoöperatie Ravenstein verhuist per 3 april

Sinds de opening van de ontmoetingsruimte van Zorgcoöperatie Ravenstein, hebben bezoekers en gastheren en vrouwen samen voor gezelligheid gezorgd.

“Natuurlijk heeft onze huidige locatie veel voordelen, maar er is ook –terechte- kritiek”, zegt Willie Peters, “Vandaar dat we steeds op zoek zijn geweest naar een ruimere plek”. En die plek lijkt gevonden. Vanaf maandag  3 april verhuizen de activiteiten van de ontmoetingsruimte naar “De Voorburcht” aan de Kasteelseplaats.

De openingstijden zijn van 14.00 -16.00 uur, iedereen is welkom op maandag-, woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag. Op donderdagmiddag is de ruimte niet open. “We gaan drie maanden proefdraaien, maar houden onze huidige locatie nog wel aan; als het niet bevalt, gaan we gewoon weer terug. Omdat de ruimte in de Voorburcht groter is, kan er ook meer gebeuren. Je kunt aan de grote tafel als groep bij elkaar zitten, maar je kunt ook in een hoekje een persoonlijk gesprek voeren, een potje kaarten of dammen of wat dan ook. Ander groot voordeel: bij mooi weer kunnen we naar buiten”. Bestuur en coördinatoren Tineke Brouwer en Willie Peters zijn heel benieuwd naar de reacties van de gasten en van de gastheren en gastvrouwen op de nieuwe ontmoetingsruimte.

 

Persbericht januari 2017

Het gaat goed met de zorgcooperatie Ravenstein. Vooral de klussen- en computerdienst krijgt veel vragen. Boodschappen worden gedaan, vervoer verzorgd. Ook bij ontmoeten is er veel leven in de brouwerij.

Ontmoetingsruimte open op zondag:
Regelmatig borrelt de vraag op of in de ontmoetingsruimte op zondag ook open kan zijn. Dat gaat de Zorgcoöperatie uitproberen. Iedereen is daarom welkom in onze huiskamer van 11.30 uur-13.30 uur op:
Zondag Tweede kerstdag 26 december
Zondag 8 januari
Zondag 15 januari
Zondag 22 januari
Het gaat hier om een proef, eind januari wordt bekeken of het een blijvertje wordt, die openstelling op zondag. Bij de Zorgcoöperatie hopen ze stiekem dat dit experiment een succes wordt en dat in de huiskamer op zondag gezellig gebuurt blijft worden. Welkom dus.

Samen kijken:
De ontmoetingsruimte heeft sinds kort een beamer, een videospeler en een dia-apparaat. Het blijkt heel gezellig blijkt om af en toe samen wat beelden te bekijken. Soms gaat dat over oud-Ravenstein, maar ook nieuws wordt bekeken. Volgens velen is er in Ravenstein heel wat materiaal in omloop. Heb je dus film/foto/video materiaal, laat het Willie Peters weten! Natuurlijk wordt er goed voor je spullen gezorgd en komt alles netjes terug.

Bijeenkomst 25 januari 2017, aanvang 19.30 plaats: de Nestor Vidi Reo
Thema Ontmoeten thuis en in de ontmoetingsruimte
Voor gastheren en gastvrouwen van de ontmoetingsruimte van de Zorgcoöperatie en belangstellenden die actief willen worden bij bezoeken aan huis organiseert de Zorgcoöperatie een thema-avond.
Doel van deze bijeenkomst is om het ontmoeten thuis en het ontmoeten in de huiskamer van de Zorgcoöperatie te bespreken en een stap vooruit te zetten. Hier wordt ook besproken of de zondag-openstelling kan worden voortgezet. Je bent van harte welkom als je je voor ontmoeten thuis of ontmoeten in de huiskamer wilt inzetten. Voor meer informatie kun je terecht bij Willie Peters en Tineke Brouwer.

 • Zorgcoöperatie Ravenstein in het kort:
  De Ontmoetingsruimte is elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag geopend van 14.00 uur-16.00 uur. En dus ook op zondag van 11.30-13.30 op zondag 26 december, 8 januari, 15 januari en 22 januari Adres: Hoek Marktstraat 15/Lombardstraat(FIEZIE) Meer informatie bij Willie Peters 06-52592994 en Tineke Brouwer 0486 -416634
 • Vervoer nodig? Ook hier staan mensen klaar om te helpen. Meer informatie bij Marcel Verwoert 0486- 411473 of 06- 23740747.
 • Voor klussen, ook computerhulp: via Wim Kuipers tel 0486- 411135 wordt het snel geregeld.
 • Boodschappen nodig en zelf niet in staat om die te halen, ook voor medicijnen ophalen: Rini Arts 06-57324484 en Henk v.d. Giessen: 0486-413318 helpen graag verder.

Persbericht oktober 2016

Zorgcoöperatie Ravenstein zet stappen aan werken tegen “Eenzaamheid”.

Zo’n 30 belangstellenden hebben stilgestaan bij  “Eenzaamheid”. Ies van Bavel en Willie Peters vormen samen met Litjoe van Mourik, Mieke Megens en Koos de Best de werkgroep “Ontmoeten thuis” van zorgcoöperatie Ravenstein en organiseerden deze bijeenkomst. Tien belangstellenden gaven zich op om aan de slag te gaan.

Eenzaamheid is van alle leeftijden

Het thema eenzaamheid is beladen. Ies van Bavel kwam het in haar werkzame leven, als huisarts in Schaijk, zeker tegen. Nu heeft ze zich er, als bestuurslid van de zorgcoöperatie, verder in verdiept. Ies: “Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor. Je kent de verhalen van vereenzaamde jongeren, die tot wanhoopsdaden komen. In de leeftijd van 30-65 zitten – in aantal – de meeste eenzamen. Boven de 75 jaar wordt de groep ook weer groter. Eenzaamheid heeft gevolgen op lichamelijk, mentaal en maatschappelijk gebied. Het is zaak de signalen te leren herkennen”.

Niet sexy

In de groep jongeren tot 30 jaar ontstaat eenzaamheid vaak bij een verandering, een andere studentenstad, een nieuwe baan, een verkering die uitgaat. In de groep 30-65 jarigen komt eenzaamheid voor bij of na  ziekte, scheiding, overlijden van een partner, verandering van werkkring of verhuizing. Niet iedereen is in staat om in zo’n nieuwe situatie een nieuw netwerk op te bouwen. Zeker bij alleenstaanden, al of niet met kinderen, is het hard buffelen om te overleven, armoede ligt soms op de loer. Bovendien is eenzaamheid niet sexy. Het is vooral iets voor losers en daar wil je al helemaal niet bij horen.

Opvallend is dat mensen, mits gezond, tussen de 65 en 75 jaar minder kampen met eenzaamheid. Ze hebben volop mogelijkheden om actief te zijn, nemen deel aan het openbare leven, ontmoeten en ontplooien zich. Als de gezondheid vermindert, of partners, familie en vrienden wegvallen, dreigt vereenzaming wel weer.

Aanpak

De kern van de aanpak moet zijn om de betrokkene de regie weer te leren nemen over hun eigen leven. De werkgroep bereidt zich de komende maand voor op een doortimmerde aanpak, het herkennen van eenzaamheid is daarbij speerpunt. “In januari 2017 nodigen we iedereen, die zich aangemeld heeft om actief te worden en andere belangstellenden uit voor een vervolgbijeenkomst” zegt Willie Peters. “We bezoeken ondertussen alle mensen die zichzelf melden of gemeld worden. Daarna kijken we samen met de betrokkene en binnen de werkgroep hoe de situatie verbeterd kan worden. We werken daarbij als team. De samenwerking met ‘de Zonnebloem’ en ‘Ons Welzijn’ is gezocht en gevonden, we vullen elkaars werk aan en versterken dat waar mogelijk.”

Meer weten of contact?

Binnenkort is over deze activiteit en de achtergronden meer te vinden op de website www.zorgcooperatieravenstein.nl en in de nieuwsbrief van de zorgcoöperatie, hier zijn ook de contactgegevens vermeld.