Nieuwsbrief november 2016

Artikel: Ontmoeten thuis

Bijeenkomst 26 oktober 2016

Een kleine 30 belangstellenden heeft stilgestaan bij  “Eenzaamheid”.

De werkgroep “Ontmoeten thuis” organiseerde de bijeenkomst, Ies en Willie vormen die werkgroep samen met Litjoe van Mourik, Mieke Megens en Koos de Best. Tien belangstellenden gaven zich op om aan de slag te gaan.

“We werken samen met organisaties als de Zonnebloem en Ons Welzijn. Doel van die samenwerking is om elkaars werk te versterken en waar mogelijk aanvullend te zijn” zegt Ies, en Willie voegt toe: “Het is nu al praktijk dat wij op het spoor gezet worden door medewerkers van Ons Welzijn en zo met iemand in contact komen. We maken onze leden ook attent op activiteiten van de Zonnebloem. Die samenwerking is goed en zal met deze nieuwe activiteit verder worden uitgebouwd”.ontmoeten-thuis-foto-2-okt-2016

Eenzaamheid is van alle leeftijden

Het thema eenzaamheid is beladen. Ies kwam het in haar werkzame leven, als huisarts in Schaijk, zeker tegen. Nu heeft ze zich er, als bestuurslid van de zorgcoöperatie, verder in verdiept. Ies: “Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor. Je kent de verhalen wel van vereenzaamde jongeren, die tot wanhoopsdaden komen. In de leeftijd van 30-65 zitten – in aantal – de meeste eenzamen. Boven de 75 jaar wordt de groep ook weer groter. Eenzaamheid heeft gevolgen op lichamelijk, mentaal en maatschappelijk gebied. Het is zaak de signalen te leren herkennen”.

Lichamelijke gevolgen van eenzaamheid zijn een verminderde weerstand, waardoor er meer kans is op infecties. Ook is er sprake van een grotere kans op hart en vaatziekten en op de ziekte van Alzheimer. Mentaal heeft eenzaamheid grote impact, je bent niet meer in staat te genieten van mooie momenten, waardoor contact met anderen moeizamer gaat verlopen. Je verliest aan zelfvertrouwen, twijfelt of je de moeite waard bent,  je gaat je nog meer terug trekken, waardoor je je nog eenzamer gaat voelen.

Maatschappelijk heeft het ook gevolgen; mensen die eenzaam zijn doen vaker een beroep op de gezondheidszorg.

Niet sexy

In de groep jongeren tot 30 jaar ontstaat eenzaamheid vaak bij een verandering, een andere studentenstad, een nieuwe baan, een verkering die uitgaat. In de groep 30-65 jarigen komt eenzaamheid voor na scheiding, overlijden van een partner, verandering van werkkring of verhuizing. Niet iedereen is in staat om in zo’n nieuwe situatie een nieuw netwerk op te bouwen. Zeker bij alleenstaanden, al of niet met kinderen, is het hard buffelen om te overleven, armoede ligt soms op de loer. Bovendien is eenzaamheid niet sexy. Het is vooral iets voor losers en daar wil je al helemaal niet bij horen.  Zij staan er letterlijk alleen voor en hebben niet de energie of mogelijkheden om nieuwe contacten aan te boren..

Opvallend is dat mensen, mits gezond, tussen de 65 en 75 jaar minder kampen met eenzaamheid. Ze hebben volop mogelijkheden om actief te zijn, nemen deel aan het openbare leven, ontmoeten en ontplooien zich. Als de gezondheid vermindert, of partners, familie en vrienden wegvallen, dreigt vereenzaming wel weer.

Aanpak

In de aanloop naar deze avond, heeft de werkgroep al meldingen gekregen. “Overeenkomst tussen die verschillende mensen is, dat ze niet in staat zijn zelf de regie te nemen om er weer uit te komen. Het zou heel fijn zijn als het af en toe lukt dat betrokkenen de regie weer zelf in de hand nemen, het is de enige manier om eenzaamheid echt op te lossen. Maar heel vaak zal dat niet lukken ,we zijn tenslotte geen professionals. Het zou al heel geweldig zijn als we kunnen ondersteunen met bezoekjes, leuke gesprekken, misschien eens ergens naar toe gaan, en laten we proberen het af te stemmen op de behoeftes van de betreffende persoon; waar wordt hij of zij een beetje gelukkig van en hoe kunnen wij hierin ondersteunen.”

De werkgroep bereidt zich de komende maand voor op een doortimmerde aanpak, het herkennen van eenzaamheid is daarbij speerpunt. “In januari 2017 nodigen we iedereen, die zich aangemeld heeft om actief te worden en andere belangstellenden uit, voor een vervolgbijeenkomst” zegt Willie. “Ies bezoekt ondertussen alle mensen die zichzelf melden of gemeld worden. Daarna kijken we samen met de betrokkene en binnen de werkgroep hoe de situatie verbeterd kan worden. We werken als team, als je actief wilt worden, weet dan dat je er niet alleen voor staat”.

Behoefte aan contact?

De werkgroep komt graag in contact met ieder die zichzelf, of iemand anders, herkent in wat in dit artikel is beschreven.

Bel of mail gerust naar Willie Peters: 06-52592994, e-mail williepeters@ziggo.nl of neem contact op met Ies van Bavel: 06-30104007, e-mail iesvanbavel@icloud.com Je krijgt snel een reactie.

In volgende nieuwsbrieven komen meer berichten over dit thema en de activiteiten van de werkgroep “Ontmoeten thuis”.

ontmoeten-smallMeer weten over Ontmoeten? Lees meer