Wat we belangrijk vinden

Onze missie en visie van de Zorgcoöperatie Ravenstein

Wat willen we bereiken?

Zorgcoöperatie Ravenstein is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van leven in de eigen leefgemeenschap van alle inwoners van Ravenstein, Huisseling en Over den Dam. De vereniging wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en zodoende noodgedwongen vertrek voorkomen. Dat betekent dat we er willen zijn voor elkaar en we er niet alleen voor staan. Op deze manier wil de vereniging bijdragen aan een hechte gemeenschap voor jong en oud waarin solidariteit met elkaar vanzelfsprekend is.

Onze kernwaarden

  • Respect Iedereen ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, beperking of levensovertuiging is welkom om diensten te vragen of te verlenen.
  • Betrokkenheid Streven naar samenhang, samenwerking en verbondenheid binnen onze leefgemeenschap.
  • Vertrouwen Uitgaan van positieve intenties en betrokkenheid van iedereen die diensten vraagt of aanbiedt.
  • Eigenwaarde Iedereen heeft iets te bieden en heeft capaciteiten die hij of zij kan benutten. We waarderen dat van ieder lid.
  • Verbinden We stemmen af en werken samen met andere vrijwilligers,  verenigingen en welzijnsorganisaties die actief zijn binnen onze leefgemeenschap.
  • Inclusiviteit Ongeacht leeftijd of verstandelijke of psychische beperking worden leden aangesproken op wat ze kunnen.

Wat bieden we aan?

De vereniging wil haar doel bereiken door haar leden te organiseren, noem het georganiseerde burenhulp. We bieden eenvoudige diensten: klussen, vervoer, boodschappen en ontmoeten. De diensten zijn bedoeld als aanvulling op professionele zorg en op wat mensen nog zelf of in familieverband kunnen regelen. Organiseren wil zeggen: vraag en aanbod bij elkaar brengen, de dienst die we bieden moet aansluiten bij de vraag. Als je zelf -tijdelijk- iets niet kunt, is het mogelijk om via een van de coördinatoren een beroep te doen op hulp van onze leden.

Binnen de zorgcoöperatie nemen de leden zelf initiatief om wonen, zorg en welzijn te organiseren. Ieder lid denkt mee over de vraag wat nodig is om prettig in de eigen omgeving te wonen. We hebben elkaars talenten nodig. Samen bereiken we meer. Samen staan we sterker.

Bewoners die zonder lidmaatschap gebruikmaken van onze activiteiten sporen we aan om lid te worden.  Leden gaan met elkaar in gesprek en ideeën krijgen vorm. Je kunt geven, ontvangen en vragen. Het bestuur schept voorwaarden en  bewaakt onze kaders.

Met wie werken we samen?

We werken samen met alle partijen die voor ons meerwaarde hebben. Voorbeelden hiervan zijn welzijnsorganisaties zoals Ons Welzijn en eerstelijns professionals zoals de huisartsen. We bemiddelen tussen vraag en aanbod. Binnen Ravenstein en de kernen is een actief verenigingsleven en een groot informeel hulpcircuit. Door de krachten te verenigen ontstaat een meerwaarde voor iedereen.

Hoe komen we financieel rond?

Het streven is om zonder bijdrage van de overheid een netwerk van onderlinge hulp en dienstverlening te zijn. Leden betalen jaarlijks een bescheiden solidariteitsbijdrage.

Heb je vragen of opmerkingen over onze missie en visie? Neem dan contact op met het bestuur. Zij vertellen je graag meer!