Persbericht

Zorgcoöperatie Ravenstein rijdt de 100ste rit van 2018

 Apetrots overhandigt Marcel Verwoert, coördinator vervoer een bos bloemen aan Riet Wijnakker. Zij rijdt het 100ste ritje van dit jaar voor zorgcoöperatie Ravenstein.

Marcel:“De eerste jaren reden we ongeveer 40 maal uit, in 2017 groeide dat naar 60. Nu is het nog maar september en we hebben de 100 al bereikt”. Het regelen van het vervoer is geen enkel probleem. Zo’n 35 leden staan klaar om te rijden. “Meestal kost het me één telefoontje, soms twee”, aldus Marcel. Hij wijdt de groei van de vraag aan het feit dat zorgcoöperatie Ravenstein bij meer mensen bekend is.

Coby Brands is de 100ste vervoersvrager van dit jaar. Ze is al lid vanaf het begin, heeft geen rijbewijs en mag niet meer fietsen. Voor boodschappen verderop en voor vervoer naar therapie heeft ze de zorgcoöperatie hard nodig. “Ik heb er geen aparte woorden voor, het is gewoon geweldig, en we lachen ook nog veel”.

Riet Wijnakker rijdt het 100ste ritje, de bloemen van Marcel zijn een echte verrassing. Zij en man Thijs zijn allebei chauffeur voor de vervoersploeg van de coöperatie. Riet:  “We zijn zo’n beetje de vaste chauffeur van Coby geworden, als Marcel belt dan kijken we wie van ons twee het gemakkelijkst vrij kan maken en we doen het allebei graag”.

Deze keer worden Coby en Riet uitgezwaaid door Marcel, ze moeten op tijd naar de therapie. Heb je vervoer nodig, of wil je chauffeur worden, aarzel dan niet om Marcel te bellen.

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 april 2018.

Het is al weer de 3e Ledenvergadering van onze Zorgcoöperatie, waarbij een kleine 60 mensen aanwezig zijn, die bij navraag bijna allemaal ooit in onze Ontmoetingsruimte op de Kasteelseplaats zijn geweest, een goede score voor de bekendheid ervan.

Voorzitter Andre Megens opent de vergadering met een rondje waarin verschillende leden hun ervaringen vertellen over afgelegde bezoeken. Een werkconferentie van alle zorgcoöperaties in de regio, een bijeenkomst over samenwerking in de Ouderenzorg, een bezoek aan de Voedselbank en een project over “het andere wonen” in Schaijk.

Hierna brengt hij een paar activiteiten van leden van onze zorgcoöperatie voor het voetlicht:

– De klussendag in mei 2017, een groot succes en goed voor een vervolg dit jaar. Boodschap is “er mag meer gebeld worden voor het doen van klussen”.

– “Tafelgenoten” , april 2018, opgezet om elkaar te ontmoeten en lekker te eten. Vijf koks spannen zich 2 avonden in om een kleine 40 mensen een heerlijke maaltijd te verzorgen.

– Binnen het project “Koplopers” werken we samen met “Ons Welzijn” om een brug te slaan tussen wat onze leden voor elkaar kunnen doen en hoe professionals kunnen helpen als er meer nodig is.

– Vanuit het bestuur is aangekondigd dat ze komende tijd in gesprek gaan met de KBO, de Dorpsraad, Ons Welzijn en Brabant Zorg om te horen wat wederzijdse wensen en vragen zijn.

– De welzijnsmarkt van september 2017 waarbij de nieuwe ontmoetingsruimte met terras feestelijk werd geopend.

Een ledenvergadering is geen ledenvergadering zonder verslag van de penningmeester. De kascontrolecommissie keurde het financiële verslag helemaal goed en een nieuwe commissie is gekozen.

Vervolgens was het woord aan de coördinatoren die ieder op eigen wijze terugkeken op het afgelopen jaar. Bij Ontmoeten was het woord aan graag geziene gast Bets de Fijter, ze kreeg met haar column over haar ervaringen bij De Ontmoeting de handen op elkaar. Het vertonen van films binnen De Ontmoeting is een nieuwe activiteit die enthousiast is ontvangen. Eén flitsbericht over een vraag naar taalcoaches heeft zoveel belangstelling opgeleverd, dat ze bijna statushouders te kort komen om ieder een taak te geven. Mooi resultaat!

Het Klussenteam, vertelt Ton Callaers, die Wim Kuipers vanavond vervangt, heeft vooral dankbare klanten: vanuit de hulpvragers zijn er complimenten voor wat onze klussers allemaal kunnen, hoe snel, netjes en met hoeveel plezier ze werken. Er mogen best weer wat meer klusvragen komen!

Het Boodschappenteam van Bernadien Smit en Henk van der Giessen, voldoet ook aan een behoefte; van het kopen van een onsje kaas tot de aanschaf van een elektrische deken, alles willen zij doen. Inmiddels zijn er 6 vaste koppels gevormd van vragers en aanbieders, die elkaar wekelijks zien. Wie zin en tijd heeft om dit team te versterken is welkom!

De Communicatieclub is het afgelopen jaar actief geweest: nieuwsbrieven, persberichten, nieuwsflitsen, folders, posters, banners, Facebook. Op de website is dit alles terug te vinden. Marielle Buijink biedt aan om een bijeenkomst te organiseren voor hen, die een Facebookaccount willen aanmaken; Pauline van de Venn vraagt alle aanwezigen om een folder mee te nemen en die te geven aan iemand, liefst jonger dan 65 jaar, die nog geen lid is van onze Zorgcoöperatie.

Marcel Verwoert vertelt enthousiast over de prestaties van Vervoer, waarbij hij met trots meldt dat het afgelopen jaar op alle vragen naar vervoer een passend antwoord is gegeven. Hij doet een oproep voor meer chauffeurs, al is het maar voor 1 x per jaar. Zijn adagium is: “We kunnen niet iedereen helpen maar iedereen kan iemand helpen”.

Dan is er tijd voor afscheid en een woord van dank voor 3 bestuursleden, die betrokken zijn vanaf de oprichting van de Zorgcoöperatie: Ies van Bavel, Maarten Smulders en Jelle Massink. Ies blijft nog actief binnen de Ontmoeting, Jelle en Maarten stoppen echt. Een lichte verwarring als er geen bloemen zijn, maar de 3 vertrekkers krijgen op het hart gedrukt dat ze die verdiend hebben én dat die zeker nog komen. Thérèse Klerks wordt warm welkom geheten en voorgesteld als nieuw bestuurslid. Zij heeft veel ervaring in de wijkverpleging en is nu opleidingsadviseur binnen Brabant Zorg. Met een mogelijk toekomstige penningmeester is een gesprek gepland.

Het laatste deel van de vergadering wordt verzorgd door Reginald Schoofs, die meldt dat hij in de plaats komt van de ‘plaatselijke leukerd” van de twee eerdere ledenvergaderingen. Hij doet dat met verve op een ludieke en interactieve manier door een aantal scenes van de website www.samendementievriendelijk.nl te presenteren en met de zaal te discussiëren over hoe dementerenden te bejegenen. Er zijn 2 deskundigen aanwezig die toelichting geven. Afgesproken wordt om dit jaar met de KBO een bijeenkomst te organiseren rond dit thema.
Marieke Lanen leest nog een gedicht voor over haar ervaringen als mantelzorger van een dementerende. Een mooi slot van deze levendige vergadering.

Ledenvergadering presentatie 04-04-2018

Elkaar ontmoeten – Bets de Fijter

’t Is woensdag, een doodnormale dag zou je zeggen;nou niet direct, de ochtend verloopt rommelig. De telefoon staat niet stil, ik mopper he, alweer dat ding en dan ook nog met van die boodschappen waar je niet veel mee kunt, nee, het loopt vanmorgen niet echt goed. En de ons bellende personen bedoelen het ongetwijfeld allemaal goed met ons, maar…..! Ik zie dat onze warme maaltijd die we zo mogelijk tussen de middag gebruiken er bij in gaat schieten. Ik word er een beetje chagrijnig van. Dan roep ik naar mijn echtgenoot: het wordt vanavond pas warm eten hoor! Ik red het vanmiddag niet meer. Waarop zijn reactie volgt wat is het voor een dag vandaag? Woensdag zeg ik, nou dan gaan we toch zeker eerst naar de zorgcoöperatie vanmiddag! Ik kijk naar buiten en zie dat het tot overmaat van ramp ook nog regent. Mijn humeur zakt tot beneden peil. Met dit weer? Nou ik niet hoor, voor we daar zijn, zijn we drijfnat. Mijn gemopper gaat door jij ook altijd met je stamcafé ga er wonen! Vooruit hou nou eens op met dat gezeur, krijg ik als tegenreactie, smeer snel een boterham, regenkleding aan en we gaan er, even tussenuit! We zijn toch niet van suiker.

Ik stribbel niet meer tegen. Misschien heeft mijn wederhelft wel gelijk. We zijn al snel onderweg. Komen bekenden tegen. We zwaaien, of zeggen goedendag. Intussen bereiken we het stadje, dat hoef je niet te zien, dat merk je wel als je in een rolstoel zit, en het laatste meest lastige gedeelte wordt bereikt, we lopen regelmatig vast in een kuil(tje.) Maar we zijn er, nog even de verhoging op, en de deur wordt al open gedaan. En wat we dan horen, er wordt Lang zal ze Leven gezongen, waarschijnlijk zijn ze ter ore gekomen dat ik pas jarig ben geweest! Wat een warm welkom is dit! Mijn plakkerig natte jas wordt uitgedaan, en ik word aan de kop van de tafel gezet, mijn inmiddels vaste plek. Ik word van alle kanten gefeliciteerd, het is al druk, ja, gezellig druk. De warme thee die inmiddels voor me staat ingeschonken, met een Jan Hagel koekje (mijn favoriet) smaken heerlijk, want ik ben toch wat koud geworden. Heb je het gezellig gehad met je verjaardag wordt mij gevraagd? Nou en of! Wat wil je met zo een grote familie, (mijn echtgenoot is er één van 15 kinderen).

Al snel wijzigt het gesprek enigszins van koers, en gaat het over “Grote Gezinnen” wat was het gezellig, en saamhorig vroeger. Nou roept iemand zo gezellig was het niet hoor, kachelhoutjes hakken in de vrieskou ’t is maar wat je gezellig noemt. Dan gaat er een mobiel telefoontje, er wordt gelachen, als weer een ander zegt geef mij deze tijd maar, dan ben je tenminste altijd bereikbaar! Zo gaat het gesprek nog een tijdje door. Ondertussen wordt er regelmatig koffie en thee geschonken. Mijn echtgenoot steekt iets te vaak zijn hand in de koektrommel, ik zeg hem een halt toe, de overige gasten vallen hem bij. Neem er nog maar één hoor!

De tijd vliegt voorbij. Dan flitst het door mijn hoofd waarom was ik vanmorgen nou zo sikkeneurig. Veel tijd om terug te denken aan de ochtend heb ik niet, want er wordt medegedeeld dat er over veertien dagen weer een film wordt afgedraaid. En als laatste vraag, het ligt in het vooruitzicht om met het komend carnaval met elkaar erwtensoep te eten in het kader van “snert op de mert”. Wat vinden jullie van het idee? Er volgt een unanieme positieve reactie! Heerlijk zoveel leuke dingen in het vooruitzicht, want van films kijken ben ik een liefhebber.

Dan staan de gastvrouw/heer op om aanstalten te maken de boel op te ruimen. Als er op de valreep nog iemand voor de deur staat. O, ik zie dat jullie al gaan opruimen maar is er nog koffie? Voor jou altijd, en het laatste kopje wordt ingeschonken. Wat een gastvrijheid, en wat een gezelligheid! Nu begrijp ik des te meer waarom mijn echtgenoot zo graag naar zijn “Stamcafé” Gaat. Want het contact met elkaar is zo hartverwarmend! Al napratend keren we huiswaarts! En onderweg denk ik, mijn dag kan niet meer stuk, wij eten vanavond spagetti het lievelingskostje van mijn echtgenoot want hij heeft een hele tocht gemaakt van en naar de Zorgcoöperatie! Een plek om je thuis te voelen!

Bets de Fijter.

Persbericht:Zorgcoöperatie Ravenstein zoekt nieuwe bestuursleden

Op 4 april a.s. houdt zorgcoöperatie Ravenstein haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst worden alle formele zaken behandeld, die bij een vereniging thuis horen. Een belangrijk onderdeel is de verkiezing van bestuursleden.

Vereniging zorgcoöperatie Ravenstein timmert flink aan de weg, het aantal activiteiten en het aantal leden groeit. Er zijn vacatures binnen het bestuur ontstaan. Een drietal bestuursleden is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Vandaar dat het bestuur op zoek is naar versterking.

Van kandidaten wordt verwacht, dat zij de doelstellingen van de zorgcoöperatie onderschrijven en een netwerk hebben in het werkgebied van Ravenstein, bij voorkeur binnen de kernen. Kennis van financiën en/of kennis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is welkom en er wordt nadrukkelijk gezocht naar jongere kandidaten. Bestuurlijke ervaring is niet vereist. Belangstellenden kunnen zich via mail melden bij voorzitter Andre Megens: voorzitter@zorgcooperatieravenstein.nl.

Na de formele zaken en de bestuursverkiezing kijken de coördinatoren Boodschappen, Vervoer, Ontmoeting, Klussen en Communicatie samen met de leden terug op het afgelopen jaar. Daarna komt als inhoudelijk thema “Dementie” op een verrassende, interactieve wijze aan de orde.

Alle leden zijn van harte welkom en hebben een uitnodiging ontvangen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven als lid.

Tafelgenoten: een etentje met altijd plek voor nog een gast.

 

IMG_2729 (002)

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al is aangekondigd, start in maart de actie “Tafelgenoten”. Het is een initiatief van de Zorgcooperatie, die een etentje wil organiseren voor mensen, die graag samen eten, maar daar niet zomaar de kans voor krijgen.

Onze eigen leden, die plezier hebben in koken, maken op 7 en 8 april een luxe diner voor jong en oud. Iedereen is welkom in onze eigen ontmoetingsruimte aan de Kasteelseplaats. We hebben de ambitie er mooie avonden van te maken. Iedereen weet dat samen eten verbindt, er komen waardevolle ontmoetingen tot stand en sociale netwerken worden uitgebreid.

Vandaar dat we onze gasten willen verwennen met dit sfeervolle diner, tegen een eigen bijdrage van €2,50 mag iedereen aanschuiven en vol is natuurlijk vol. Die lage prijs realiseren we dankzij de medewerking van álle Ravensteinse horeca (De Keurvorst, De Maasstad, Versaen, Donato’s, Het Veerhuis), die  ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren. In maart zal er bij deze horeca, maar ook in de media aandacht aan Tafelgenoten worden besteed.

Op beide dagen kunnen 16 gasten aanschuiven. We gaan ervan uit dat het een gezellig samenzijn wordt en dat het in de toekomst vaker herhaald wordt.

Aanmelden
Dit initiatief wordt gecoördineerd door Reginald Schoofs en Bernadien Smit.

Heb je zin om lekker mee te eten? Geef je dan op bij Reginald (06 53 92 54 38) of Bernadien (06 26 81 22 24).

Kent u mensen waarvan u denkt dat die het leuk vinden, geef ze de tip of meld ze aan. Want wie het eerst komt….het eerst maalt.

Alvast smakelijke avonden gewenst!

Persbericht en interview (video) 
Lees hier het persbericht of bekijk de video van Omroep Walraven

Persbericht

Zorgcoöperatie en Horeca Ravenstein werken samen aan “Tafelgenoten”.

 

4 maart 2018

De zorgcoöperatie Ravenstein organiseert twee diners voor mensen, die graag samen eten, maar daar niet zomaar de kans voor krijgen. Alle Horecabedrijven van Ravenstein steunen dit initiatief.

Leden van de zorgcoöperatie, die plezier hebben in koken, maken op 7 en 8 april een luxe diner voor jong en oud. Iedereen is welkom in de eigen ontmoetingsruimte aan de Kasteelseplaats. De ambitie is om er mooie avonden van te maken. Want samen eten verbindt, er komen waardevolle ontmoetingen tot stand en sociale netwerken worden uitgebreid. Vandaar dat de gasten een sfeervol etentje krijgen aangeboden. Tegen een eigen bijdrage van €2,50 mag iedereen aanschuiven en vol is natuurlijk vol.

Die lage prijs komt door de medewerking van álle Ravensteinse horeca – “De Keurvorst”, “De Maasstad”, “Versaen”, “Donato’s”  en “Het Veerhuis”. Zij dragen ieder op hun eigen wijze bij aan de kwaliteit en de lage prijs.

Zowel op 7 als op 8 april kunnen 16 gasten aanschuiven. De initiatiefnemers gaan ervan uit dat het een gezellig samenzijn wordt, dat wellicht naar meer smaakt voor de toekomst.

Dit initiatief wordt gecoördineerd door Reginald Schoofs en Bernadien Smit van zorgcoöoperatie Ravenstein. Zij geven meer informatie en schrijven de deelnemers in. Meer informatie en adresgegevens: www.zorgcooperatieravenstein.nl en Facebook.

 

 

Verslag van de oriënterende bijeenkomst van Zorgcooperatie Ravenstein en Vluchtelingenwerk Oss

Datum: 20 februari 2018

Aanwezig: Willie Peters- Initiatiefnemer zorgcöoperatie Ravenstein, Nelly Kuijpers, Vluchtelingenwerk Oss, Pauline van de Venn, communicatie zorgcoöperatie Ravenstein. Belangstellende leden: 9.

Introductie: Willie heeft deze bijeenkomst georganiseerd, de zorgcooperatie zal faciliteren waar nodig en werkt graag samen met Vluchtelingenwerk. Doel van deze bijeenkomst is dat de aanwezigen een zo goed mogelijk beeld krijgen van het werk van een taalcoach. Hopelijk geven zich 8 mensen op, want die kunnen we in Ravenstein en omstreken goed gebruiken.

Algemeen: Cursisten die in aanmerking komen voor begeleiding door een taalcoach, zijn statushouder. Dit betekent dat ze 3 jaar in Nederland mogen blijven en in die tijd hun taalexamen moeten halen, dat onderdeel is van het inburgeringsexamen. Ze krijgen een lening waarvoor ze Nederlandse les inkopen. Om meer kans op slagen te hebben, is begeleiding van een taalcoach zeer gewenst. De cursisten zijn er blij mee. Na die 3 jaar en bij slagen mogen ze nog 2 jaar blijven. In die laatste 2 jaar wordt gekeken naar de mogelijkheid van permanent verblijf of terugkeer. Steeds meer statushouders werken al snel. Ze hebben het druk met allerlei verplichtingen. Vluchtelingen werk voert de maatschappelijke en juridische begeleiding uit. Vragen over betalingen, brieven etc zijn voor Vluchtelingenwerk. Taalcoaches mogen desgewenst een brief uitleggen, maar nooit betalingen doen en ze verwijzen naar Vluchtelingenwerk,

Het werk van de taalcoach: Het woord zegt het al. Je bent er als taalcoach voor het praktiseren van de taal. Hoe je dat doet is afhankelijk van je cursist en van je eigen mogelijkheden. De ondersteuning vindt plaats bij de cursist thuis. Aanbevolen wordt de cursist niet bij je thuis te ontvangen. Vluchtelingenwerk stelt desgewenst materiaal beschikbaar. Met een frequentie van 1,5 uur per week praktiseer je samen met je cursist de taal. Werk je in een gezin, dan kan het zijn dat je 2 cursisten hebt, maar individuele benadering blijft belangrijk. Kinderen gaan naar school. Voor hun taalontwikkeling heb je geen taken. In principe is een taalcoach een jaar verbonden met dezelfde persoon, maar dat is ook wel maatwerk, de een heeft het langer nodig dan de ander.

Hoe verloopt het proces: Wil je taalcoach worden dan geeft je je op bij vluchtelingenwerk. Zij vragen een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor je aan. Die procedure verloopt digitaal met gebruik van DigiD. Nelly Kuijpers koppelt je aan een cursist en je gaat aan de slag. De eerste 6-8 weken gelden als proefperiode. Nelly houdt contact met je. Is er een klik met je cursist dan ga je daarna gewoon door. Zijn er kinken in de kabel dan wordt een oplossing gezocht. Vluchtelingenwerk belt je vervolgens elke 2 maanden om te horen hoe het gaat.

Aan de slag: 6 aanwezigen besluiten ter plekke om taalcoach te worden, 2 denken erover na, 1 lid is al taalcoach en sluit graag aan bij de groep in Ravenstein. De zorgcoöperatie biedt de ontmoetingsruimte aan, als die vrij is voor ontmoeting tussen cursisten, taalcoaches en leden. Elk kwartaal komt Nelly naar Ravenstein voor een ontmoetingsbijeenkomst van de taalcoaches hier. Vluchtelingenwerk organiseert ook bijeenkomsten met alles taalcoaches van Oss en omstreken en een jaarlijks uitje.

 

Zorgcoöperatie Ravenstein voorziet in een groeiende vraag om vervoer

MarcelRavenstein, 21 januari 2018

Dat zorgcoöperatie Ravenstein voorziet in een groeiende behoefte aan incidenteel vervoer voor mensen die dat zelf even niet kunnen regelen, bewijst Marcel Verwoert, coördinator van het 30 leden tellende vervoersteam.

Marcel: “In 2016 reden we 50 keer. In 2017 was dat 64 keer, totaal goed voor zo’n 1800 km en 92 vervoerde personen. In 2018 hebben we halverwege januari al 11 ritten geregistreerd, de groei zit er dus in. Behalve zelf vervoeren, hebben we in 2017 ook nog enkele mensen geholpen bij het vinden van een structurele vervoersoplossing”.

De zorgcoöperatie zorgt voor incidenteel vervoer, tegen een geringe kilometervergoeding en eventuele parkeerkosten. Iedereen mag zo’n vraag stellen, al is het wel prettig als je lid bent. Nieuwe chauffeurs zijn van harte welkom bij het vervoersteam en worden geworven onder de ruim 350 leden van de zorgcoöperatie.

Voorbeeld van een gevonden oplossing voor structureel vervoer, betrof de vraag om elke 8 weken naar Ziekenhuis Bernhoven gebracht te worden. Dat overstijgt de vraag om een incidentele rit. “Toch hebben we die mevrouw kunnen helpen, door haar op het spoor van de regiotaxi te zetten. De regiotaxi verzorgt namelijk alle ritten naar de Nijmeegse ziekenhuizen en ziekenhuis Bernhoven. Dit is wel handig om te weten. Nieuw bij een aanvraag voor de regiotaxi is dat je dan eerst een pas zonder pasfoto krijgt en als je genoeg gebruik maakt van de regiotaxi, je een regiotaxipas kunt aanvragen met korting”, aldus Marcel Verwoert. Als het nodig is, helpt het team van Marcel graag bij het aanvragen van dergelijk vervoer.

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.zorgcooperatieravenstein.nl