Nieuwe coördinator Boodschappen: Bernadien Smit

Rini Arts, coördinator Boodschappen draagt zijn werkzaamheden over aan Bernadien Smit.

Bij Rini liepen de activiteiten voor de KBO en de werkzaamheden voor de zorgcoöperatie zo door elkaar, dat het teveel werd. Bernadien heeft zin in haar nieuwe rol. Ze maakt promotie, vindt ze zelf. We spreken elkaar in de serre van Rini.

Heel veel bereikt

Rini kijkt terug op ruim 2 jaar zorgcoöperatie: “Er is heel veel bereikt. Het mooiste is dat ik nog nooit nee gehoord heb, als ik een lid belde om te vragen of hij of zij boodschappen wilde doen, was het altijd raak. Iedereen is bereid om te luisteren naar de vraag achter de vraag. Mensen bellen met een boodschappenvraag, maar vaak gaat het om meer. Wij werken dan als coördinatoren prima samen. Dat ga ik wel missen.” Rini is wereldberoemd in Ravenstein en omstreken en gaat zijn energie volledig richten op zijn werk bij de KBO. “Het moeilijkste vond ik het afbakenen, waar ligt de grens tussen burenhulp en het werk van de professional, daar hebben we met vallen en opstaan naar gezocht, gelukkig stond ik in die zoektocht niet alleen”. Rini is blij met zijn opvolger. “Ze is er altijd, heeft een luisterend oor en is gewoon gewoon”, zegt hij glunderend.

Promotie

Bernadien maakt promotie, vindt ze zelf. Ze is van mening dat de participatiewet een zegen is. We hebben elkaar als buren nodig om samen te leven. “Als je daarmee aan de slag gaat, blijkt dat mensen veel willen en kunnen. In haar werk als zorgcoöperatie bestuurslid van het eerste uur, heeft ze ervaren hoe mooi het is als mensen zelf het heft in handen nemen.

Initiatief

“Rini is daar een mooi voorbeeld van, hij stond op en zei: ik doe dat wel, zo werd hij coördinator en ging aan de slag, niet van bovenaf opgelegd werk, maar eigen initiatief. Dat is de kracht van de zorgcoöperatie, activiteiten die je zelf bedenkt, voer je met meer plezier uit. Kijk maar naar de rol van taalcoach die nu wordt opgepakt voor vluchtelingen. Dat gaat allang niet meer alleen over taal, maar over participatie. Het is prachtig wat daar gebeurt. De coördinator is de spil te midden van leden die graag initiatief nemen en een ander willen helpen. Daarom is dit promotie voor me. Ik wil graag zo’n spil zijn. Het bestuur loopt prima, dus daar kunnen ze me missen”, vindt Bernadien. Ze geeft nog even mee dat ze meer vraag om taalcoaches verwacht. “Als je die rol wilt, kun je je alvast melden bij Willie Peters”.

Toekomst

Rini en Bernardine

Ze hebben dezelfde toekomstdroom: “Ooit hangt hier een spandoek boven de weg waarop staat  ‘In deze gemeente zorgen we voor elkaar’. Dan is iedereen vanzelfsprekend lid. Het lidmaatschap kost bijna niks meer, want we dragen dat met zijn allen. De gedachte dat je voor elkaar zorgt, is gemeengoed geworden”. Terugfietsend bedenk ik dat ik er trots op ben mee te mogen werken aan die droom.

Pauline van de Venn, Communicatie – april 2017