ankertest

 Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden,
Opnieuw een volle agenda voor de komende maanden: we beginnen met de agenda en lichten daarna de activiteiten toe.

 

Agenda

17 maart Filmmiddag Prince of Persia, ontmoetingsruimte aanvang 14.00 uur
20 maart Themamiddag: Veilig Thuis blijven wonen ontmoetingsruimte 14.00 uur
25 maart Muzikale ontdekkingsreis deel 3 ontmoetingsruimte 14.00 uur
3 april Ledenvergadering Vidi Reo aanvang 19.30
8-13 april Goede Doelen Week
19 april: Luisteren naar de Mattheus Passion, 14.15 uur
22 april Ontmoeting met Nieuwskomers ’t Kempke 13.30-16.00uur
11 mei Klussendag, aanmelden bij Wim Kuijpers

Uitnodiging ledenvergadering bestuur

Uitnodiging ledenvergadering  3 april Vidi Reo, aanvang 19.30 uur
Op 3 april houden we, als zorgcoöperatie, onze jaarlijkse ledenvergadering . Plaats is Vidi Reo, we beginnen om 19.30 en zullen zeker niet later dan 21.30 uur het formele gedeelte afsluiten. Daarna is er nog wel volop gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.
Tijdens deze ledenvergadering zullen we het formele deel, jaarverslag, verslag van de voorzitter en de penningmeester de revue laten passeren. Er is vooral volop aandacht voor alle activiteiten die we als zorgcoöperatie hebben uitgevoerd. We rekenen ook op ieders inbreng. We dagen je graag uit om mee te denken over de vraag waar we het komend jaar vooral mee bezig moeten zijn. We zien jullie allemaal graag en hopen op een inspirerende bijeenkomst.

De tuin mooi vóór Moederdag?

De leden van het klussenteam hebben zin in de lente en willen op 11 mei, de dag vóór Moederdag, helpen met klein tuinonderhoud bij mensen die het zelf niet kunnen.
Je kunt denken aan het zomerklaar maken van de tuin, kleine snoeiwerkzaamheden, een plant verpotten, een paar scheve stoeptegels recht leggen. Maar ook andere vragen, die binnen die marge vallen, mogen zeker gesteld worden. Het klussenteam wordt belangeloos ondersteund in raad en daad door twee professionele hoveniers,  Arjan Schotman en Dirk-Jan van Schadewijk.
Het duurt nog een paar maanden voor het zover is, maar het is goed alvast na te denken of ze iets voor je kunnen doen en wat dan.
Belangrijk is, dat wie van deze service graag gebruik maakt, het bijtijds meldt (vóór 1 mei) bij Wim Kuijpers, de coördinator van het klussenteam. Hij wil namelijk graag eerst even komen kijken wat de vraag inhoudt.
In de komende Nieuwsbrief en in de huis-aan-huis bladen zullen we er zeker nog meer bekendheid aan geven!

Filmmiddag 17 maart

ontmoetingsruimte aanvang 14.00 uur, Prince of Persia.
In de geest van de Pirates of the Caribbean-trilogie nemen Walt Disney Pictures en Jerry Bruckheimer Films je mee naar het mystieke Perzië voor een woest vermakelijk en episch actie-avontuur. Een prins en een rivaliserende prinses moeten met tegenzin de handen ineen slaan om een magische dolk veilig te stellen, maar de tijd dringt. De dolk geeft degene die hem in handen heeft de kracht om de tijd terug te draaien en over de wereld te heersen. PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME zit boordevol spannende ontsnappingen en onverwachtse wendingen, en is een leuk avontuur dat je nog lang in zijn greep zal houden. .

Veilig thuis blijven wonen

20 maart 14.00 uur
Hoe maak ik mezelf en mijn woning toekomstbestendig?
Er wordt verwacht dat de mensen steeds langer thuis blijven wonen. De levensloopbestendige woningen liggen niet voor het oprapen en mensen willen of kunnen niet verhuizen. Op deze middag zal Ergotherapeut Patricia Verstraten je meenemen in wat je zelf kunt doen om langer, veiliger en vitaler thuis te blijven wonen. Jouw eigen ideeën en inbreng is zeer welkom en je kunt direct aan de slag met de tips die je meekrijgt.
Je bent van harte welkom op woensdagmiddag 20 maart. We beginnen om 14.15 uur. De koffie staat klaar vanaf 14.00 uur.

Wegens succes geprolongeerd

Muzikale ontdekkingsreis o.l.v. Joep van der Mee 25 maart aanvang 14.00 uur
Op 28 januari en 25 februari jl. heeft Joep een muzikale middagen verzorgd die door de toehoorders positief werden ontvangen. Voor velen was de uitleg van de klassieke muziek en het ten gehore brengen hiervan vernieuwend.
Vaste gasten en nieuwe mensen werden door de gastvrouwen en heren voorzien van koffie en thee. Ieder was het er over eens dat er nog veel meer te weten, te luisteren en te kijken valt. Vandaar meteen het verzoek aan Joep om opnieuw voor een vervolg te zorgen.
Op deze bijeenkomst komt Joep met een vervolgsessie waarin Mozart en Beethoven centraal staan.
Daarnaast is er aandacht voor de opera.

Goede Doelen Week 8 t/m 13 april.

Maar liefst 14 landelijke goede doelen staan centraal in deze goede doelen week. Tussen 1 en 7 april worden huis-aan-huis enveloppen bezorgd. In de week van 8-13 april worden die enveloppen met inhoud weer opgehaald. Je bepaalt zelf hoeveel je aan welk doel wilt geven.  Let op nadere berichten in de “krantjes” over deze Goede Doelen Week.

Mattheüs Passion

Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, gaan we luisteren en kijken naar een uitvoering van de Mattheüs Passion van Bach. Via de ondertiteling is zang en het verhaal te volgen.  We beginnen om 14.15 uur. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat de uitvoering 2 en half uur duurt

Ontmoeting Nieuwkomers, 22 april

Er is een eerste vergadering geweest als vervolg op de bijeenkomst “Ravensteiners Ontmoeten Nieuwkomers” in november vorig jaar. Het was gezellig en smaakt naar meer, vandaar een tweede activiteit.  Op de vergadering van 18 februari jl waren  2 Syrische echtparen, een Eritrees echtpaar en 4 Ravensteiners. Voorstel is om iets te organiseren rond samen eten, waarbij ieder een gerecht maakt dat specialiteit is voor de eigen cultuur. Vooralsnog is het plan dit op 2e Paasdag 22 april plaats te laten vinden in ’t Kemke. Het plan moet verder nog concreter uitgedacht worden, mn wie hoe uitgenodigd wordt. De mogelijkheid wordt bekeken of de Dorpsraad hiervoor wat subsidie kan geven, evenals de organisatie Thuis in Oss. .

 

Werkconferentie van Ze naar Wie

Zorgcoöperaties Gemeenten en Sociaal werk in de regio Oss-Uden

We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar we voor elkaar klaar staan. Maar weten zorgcoöperaties , gemeenten en sociaal werk (OnsWelzijn) elkaar voldoende te vinden? Hoe krijgen we meer begrip en waardering voor elkaar? En hoe kunnen we elkaar versterken?
Willie, Tineke, Bernadien en André gingen naar de werkconferentie in Heeswijk Dinther. Deze conferentie werd georganiseerd door het Platform van Welzijn en zorg regio Noordoost Brabant.

De kracht in deze conferentie zat met name in het elkaar ontmoeten, kennen en  in het delen van elkaars ervaringen . Aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden  spraken we over drie thema’s; stille armoede, eenzaamheid en zorgzame gemeenschappen. Met deze drie thema’s krijgen immers de Gemeenten het Sociaal werk en de Zorgcoöperaties te maken. In de wetenschap dat in de komende decennia de lokale gemeenschappen verder zullen vergrijzen, zal de behoefte aan welzijn en zorg(wonen) daarmee gaan toenemen. Bewonersparticipatie zoals de Zorgcoöperaties  zullen een steeds duidelijkere positie gaan krijgen. Daarmee zal het steeds belangrijker worden om met de drie partijen  verder samen te gaan werken. Men kan zich zelfs bedenken dat deze samenwerking uitgebreid kan gaan worden met de zorgaanbieders en woningbouwverenigingen.
Als je elkaar leert kennen en met elkaar in gesprek gaat om te kijken waar de behoeftes liggen kunnen we  inspelen op wat er gevraagd wordt.
Kortom wat onze leden van ons vragen.

terug naar inhoud

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio april, kopijdatum 6 april