Actueel

Nieuwsbrief januari 2019

Agenda:

 • 28 januari: Muzikale ontdekkingsreis onder leiding van Joep van der Mee.Ontmoetingsruimte 14.00 uur
 • 6 februari Ontmoeten in d’n Achterhof Huisseling van 10.00-12.00 uur
 • 8 februari: Rummikub in de ontmoetingsruimte van 14.00-16.00 uur
 • 17 februari: Filmmiddag Ontmoetingsruimte Zaal open 14.15
 • 22 februari: Tafelgesprek; thema “Hoe is het om ouder te worden, waar lopen we tegenaan?” Ontmoetingsruimte 14.00 uur
 • 6 maart: Ontmoeten in d’n Achterhof Huisseling van 10.00-12.00 uur
 • 15 maart: Rummikub in de ontmoetingsruimte van 14.00-16.00 uur
 • 17 maart : Filmmiddag Zaal open 14.15
 • 20 maart: Themamiddag “Veilig Bewegen”in het kader van “Langer Prettig Thuis Wonen”
 • 3 april Algemene ledenvergadering in Vidi Reo, aanvang 19.30 uur
 • 11 mei (Tuin)klussendag

In deze nieuwsbrief:

Gerrit Koel neemt het stokje over van Marcel Verwoert in de commmunicatiecommissie ; Veel nieuws over Ontmoeten; Volop actie bij Klussen; Nieuws over wonen; Filmnieuws.

Communicatieclub weer compleet.

Na het vertrek van Marielle Buijink heeft Marcel Verwoert de technische werkzaamheden van de communicatie tijdelijk overgenomen. Hij heeft zich alle handelingen pijlsnel eigen gemaakt en zal nu op de reservebank plaatsnemen. Dank Marcel! Gerrit Koel is de website eens flink onder handen aan het nemen, heeft zijn eerste Nieuwsflits geproduceerd en ook de lay-out van deze Nieuwsbrief is van zijn hand. Gerrit heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan in Ravenstein en omstreken en is bij verschillende organisaties een goede bekende. Hij heeft bestuurlijke ervaring en is een digitaal wonder. Net wat we nodig hadden dus. Welkom Gerrit.

Ontmoeten bruist

De gastheren en gastvrouwen van Ontmoeten hebben hun best gedaan om 2019 bruisend en actief te beginnen. De mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken blijven in De Voorburcht bestaan iedere maandag, woensdag, vrijdag en zondag van 14.00u-16.00u, maar daarnaast zijn er veel nieuwe activiteiten.

Klassieke muziek

Maandag 28 januari neemt Joep van de Mee je mee met beeld en geluid in de wereld van de klassieke muziek. Hij laat je kennis maken met diverse componisten waaronder Bach, Mozart en Beethoven en laat horen hoe hun muziek terugkomt in opera, ballet en orkestuitvoeringen. Een aanrader voor wie hiervan meer wil horen en zien!

Rummikub

Vrijdag 11 januari is de eerste middag geweest die in het teken stond van het spelen van rummikub. Er waren een aantal enthousiaste spelers en het was reuze gezellig! Voor wie wil is er op 8 februari en 15 maart een herkansing, dus laat deze gelegenheid niet schieten als je van dit spel houdt.

Langer prettig thuis

Woensdag 23 januari wordt in het kader van “Langer prettig Thuis” aandacht besteed aan voeding. Er wordt een presentatie gegeven over de wijze waarop we eenvoudig en gezond kunnen eten. Het gaat niet over ingewikkelde diëten en manieren om af te vallen of aan te komen. Wel wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende allergieën, zoals de gluten-, lactose- of glucoseallergie. Handig voor jezelf of voor gasten die je een maaltijd wilt voorzetten. Het belooft een leerzame en genoeglijke middag te worden.

Wat betekent het om ouder te worden.

Vrijdag 22 februari gaan we met elkaar in gesprek. Wat betekent het om ouder te worden, waar lopen we tegen aan, waar genieten we van, hebben we voldoende contacten, kennen we mensen die veel alleen zijn. Allerlei vragen kunnen en mogen langs komen om er samen een fijn gesprek van te maken..

Ontmoetingsochtend in Huisseling

In Huisseling is een aantal enthousiaste leden gestart met het organiseren van ontmoetingsochtenden. Voorlopig kun je hier elke eerste woensdagmorgen van de maand terecht van 10.00u-12.00u in D’n Achterhof. Iedereen is welkom! Een team van gastvrouwen/ -heren staan klaar om iedereen van een kopje koffie te voorzien. De eerste twee bijeenkomsten waren een succes.  De opkomst was groot en de bezoekers waren zeer enthousiast. Beide keren was er een leuk programma: een mannenkwartet zong liedjes in de Kerst- en Sinterklaassfeer, er waren oude foto’s te bekijken en op 2 januari werden zelfs oliebollen getrakteerd. Wordt vervolgd!

Klussenploeg biedt hulp bij klein tuinonderhoud 10 mei

De vrijwilligers van het klussenteam hebben een prachtig nieuw initiatief gelanceerd. De dag vóór Moederdag zullen zij klaar staan voor klein tuinonderhoud bij mensen die het zelf niet kunnen. Je kunt hierbij denken aan het zomerklaar maken van de tuin, kleine snoeiwerkzaamheden, een plant verpotten, een paar scheve stoeptegels recht leggen. Maar als er andere klusvragen zijn, dan mogen die zeker gesteld worden. Een extra tintje wordt aan deze dag gegeven door twee professionele hoveniers, Arjan Schotman en Dirk-Jan van Schadewijk, die belangeloos adviseren en meewerken.

Het duurt nog een paar maanden voor het zover is, dit is alvast een eerste aankondiging. Later hoor je er zeker meer over. Interesse: noteer dan vast dat je voor 1 mei contact opneemt met Wim Kuijpers, coördinator klussen, hij komt dan even langs om te kijken of je vraag uitgevoerd kan worden. Meer nieuws volgt in komende nieuwsbrieven, huis-aan-huisbladen, op Facebook en onze website.

Prettig wonen voor iedereen.

Dankzij de nimmer aflatende energie van onze Willie Peters, coördinator Ontmoeten is er op 19 december creatief en constructief nagedacht over wonen in Ravenstein en omgeving. Samen met de Dorpsraad werd een intensieve en creatieve discussie georganiseerd voor wie zich betrokken voelt. Dat het onderwerp leeft, was duidelijk te merken aan de opkomst en de bijdrage van alle aanwezigen. De problemen waren snel geanalyseerd.

Problemen:

–       Er zijn te weinig woningen op maat voor één- of tweepersoonshuishouden. Jong volwassenen en ouderen, die behoefte hebben of krijgen aan zorg,  hebben nauwelijks keuze en zijn niet zelden gedwongen hun heil elders te zoeken.

–       Doorstroming van een te grote huurwoning naar een kleiner en modern huurappartement is heel slecht voor je portemonnee: Het kost je al gauw het dubbele aan huur. Nagenoeg hetzelfde probleem doet zich voor in de koopsector. Je -te grote- huis verkopen is geen sinecure, maar een modern appartement terugkopen is een rib uit je lijf.

–       De bestaande woningen voor senioren voldoen vaak niet aan de eisen van de 21ste eeuw. Er komt  te weinig daglicht binnen en de indeling werpt –letterlijk- drempels op.

Oplossingen:

Al brainstormend zijn mooie oplossingen geformuleerd. De aanwezigen zien zich graag wonen in de nabijheid van elkaar in hofjes, “gemengd” wonen is ook een grote wens. Jongeren met een zorgbehoefte en ouderen zouden dicht bij elkaar kunnen wonen, zodat ze samen van dezelfde voorzieningen kunnen profiteren, elkaar kunnen ontmoeten en –waar mogelijk- elkaar behulpzaam zijn. Zorg kan gezamenlijk worden ingekocht. Er is dan sprake van een woongemeenschap met zelfstandige wooneenheden.

Een bijkomend heet hangijzer is het gebrek aan ruimte voor spirituele beleving. De katholieke gemeenschap ontbeert een dergelijke voorziening. Vandaar dat heel concreet werd gefantaseerd over de mogelijkheid om het leegstaande klooster om te bouwen tot een dergelijke gemengde woonvoorziening. Dan kan de zorg samen met bewoners van de Valkenburcht en de Veste  worden ingekocht en de inzet van vrijwilligers wordt gestroomlijnd. De kapel van dit klooster kan een mooie nieuwe bestemming krijgen als ruimte voor dagbesteding. Samen eten, samen het leven vieren, samen recreëren, dat zagen de aanwezigen helemaal zitten. Behalve het klooster als locatie is geopperd om ook naar de “MAVO” te kijken en bij toekomstige uitbreidingsplannen dient aan de wensen van de doelgroepen waar het hier overgaat bij voorrang invulling te worden gegeven.

Aan de slag:

Wij van de Zorgcoöperatie blijven samen met de Dorpsraad op de trom slaan en zullen daarbij het voortouw nemen om de problematiek te agenderen en oplossingen aan te dragen. Met de locatieraad van de Katholieke parochie wordt een gesprek gevoerd over het gebrek aan ruimte voor spirituele beleving. Met Mooiland is het gesprek geopend over het creëren van sociale huurwoningvoorzieningen in het klooster. De gemeente houdt in maart een enquête onder alle bewoners. Hoewel er hier en daar gemopperd wordt over “weer” een enquête, is het zaak dat zoveel mogelijk respons wordt gegenereerd. Dorpsraad, KBO en Zorgcoöperatie werken samen om dit doel te bereiken. Nog belangrijker: de voorlopige en de definitieve uitslagen zullen samen worden besproken en de vervolgstappen van zowel de gemeente als de wooncorporatie worden nauwlettend gevolgd. We blijven bijdragen aan het vinden en –waar mogelijk- realiseren van concrete oplossingen.

Oproep:

Om dit onderwerp actueel te houden is het dus belangrijk dat we –als Zorgcoöperatie- op de hoogte zijn en blijven van problemen rondom “wonen”. Laat van je horen als je zelf knelpunten ervaart of mensen kent waar dat voor geldt. Met deze verhalen en de resultaten van de massaal ingevulde enquête zullen we samen met de Dorpsraad en de KBO druk uitoefenen. Want als er iets duidelijk is geworden tijdens deze bijeenkomst, is het dat er al veel te lang veel te weinig gedaan is.

 

Filmnieuws:

OP 17 februari draaien we in de ontmoetingsruimte Michiel de Ruyter, de zaal is open om 14.15 uur. Een mooie, aangrijpende en leerzame film.

Michiel de Ruyter

Halverwege de 17e eeuw is Nederland een van de grootste zeevarende naties ter wereld. Na het overlijden van de legendarische admiraal Maarten Tromp, is Michiel de Ruyter zijn gedoodverfde opvolger. In diverse zeeslagen heeft De Ruyter getoond dat hij een briljant strateeg is. Politiek gezien is het Hollandse volk verdeeld. Oranjeaanhangers en republikeinen vechten om de macht. De hyperintelligente republikein Johan de Witt is als raadpensionaris de machtigste man van de Republiek der Nederlanden, maar zijn tegenstanders proberen de onzekere, maar zeer ambitieuze jonge prins Willem III stadhouder te maken met behulp van de Engelse koning Charles II.

De republikeinen is er alles aan gelegen dat de oorlog met de Engelsen wordt gewonnen. Met een ingenieuze strategie weet De Ruyter op spectaculaire wijze de Engelse vloot te verpletteren. Bij het volk is hij ongekend populair, maar onderlinge complotten en samenzweringen leiden tot conflicten tussen de regerende macht en de aanhangers van de prins. Het Huis van Oranje scherpt de messen en De Ruyter wordt meegesleurd in een stroom van politieke ontwikkelingen. De Ruyter en zijn gezin dreigen na de broertjes de Witt het volgende slachtoffer te worden van een politiek steekspel waarin hij op een onmogelijke missie wordt gestuurd.

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin maart, kopijdatum is 23 februari

 

 

 

 

.