MEDEDELINGEN voor de LEDEN

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Corona beheerst ook bij het bestuur het gesprek en de afweging in de besluiten over wat wel kan en wat niet. Dat wat we nu afspreken of besluiten kan over drie weken immers alweer anders zijn. Met die zekerheid leren we om te gaan en maken we samen ook weer ruimte om activiteiten en diensten aan te passen, te vernieuwen en uit te voeren. Elk lid kan zelf de keuze maken waaraan zij of hij deelneemt of niet. Dat deed iedereen al en dat is op zich niet veranderd, “Corona” heeft wel een individuele mentale en emotionele lading toegevoegd. Sommige leden doen bijvoorbeeld even een stapje terug terwijl andere leden juist instappen. Die dynamiek maakt je als vereniging sterk en geeft vertrouwen met respect voor ieders keuze en bijdrage.

Hopelijk heeft iedereen de afgelopen maanden goed doorstaan en de nodige vitamine Zon op kunnen nemen zodat we ook met volle teugen van het najaar kunnen genieten.

Tijdens de relatieve rust in juli en augustus zijn coördinatoren en bestuur in gesprek gebleven over de mogelijkheden die we zien om activiteiten op te pakken, eventueel anders vorm te geven en hoe leden daarbij te betrekken.

Met het lezen van onze nieuwsbrieven en nieuwsflitsen blijf je up to date. Mocht je ondanks dat vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met een van de coördinatoren of bestuursleden.

Na een zeer geslaagd bezoek aan Oogstgenoten, staan weer volop nieuwe activiteiten en diensten opstapel de komende maanden. Lees de nieuwsbrief van september.  

ALTERNATIEVE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Dit jaar organiseren we een alternatieve verantwoording. We verantwoorden dit najaar schriftelijk over 2019 aan elk lid en bij behoefte van leden organiseert het bestuur een gesprek in Vidi Reo.

Het bestuur heeft gesproken met het notariskantoor |van Mourik en de Bie, over juridisch verantwoorde alternatieven voor een algemene ledenvergadering (ALV). Volgens onze statuten zijn we jaarlijks verplicht een ALV te organiseren waarin het bestuur zich verantwoordt over haar activiteiten en waarbij de leden de penningmeester decharge verlenen over het voorafgaande jaar op basis van het oordeel van een kascommissie. De Kascontrole heeft plaatsgevonden. Inmiddels zijn landelijk verschillende ervaringen opgedaan met alternatieven voor een jaarvergadering. Wij kiezen niet voor een zogenaamde Zoomsessie via internet omdat we iedereen de gelegenheid willen geven vragen te stellen en te reageren. Wij hebben daarom voor dit jaar een alternatieve procedure opgesteld als bestuur.

Via de nieuwsbrief van september vragen we leden of ze via email, telefoon of post vragen willen indienen. De vragen groeperen wij, de antwoorden nemen we mee in een schriftelijke verantwoording. Elk lid ontvangt een brief met daarin de verantwoording over 2019, qua activiteiten en financiën. Tevens informeren we iedereen over toekomstige activiteiten en de invloed van Corona op ons werk, onze huisvesting, ons lustrum en ons nieuwe normaal. Zo denken we twee vliegen in een klap te slaan. Mochten leden naar aanleiding van de schriftelijke verantwoording nog vragen hebben, dan kunnen zij zich aanmelden voor een gesprek met het bestuur en de coördinatoren. Dat gesprek organiseren we bij voorkeur op woensdag 21 oktober, in Vidi Reo, vroeg in de avond al om 19.00 uur. In Vidi Reo zijn we in staat samen met de beheerder op een veilige manier leden te ontvangen en het gesprek te voeren. Eventueel doen we dit bij veel belangstelling in twee aparte opeenvolgende bijeenkomsten. Inmiddels heeft Vidi Reo ervaring opgedaan met de organisatie van de ledenvergadering van de KBO en een aantal gemeentelijke informatiebijeenkomsten.

RaboClubSupport

Dit najaar voert de Rabobank Oss Bernheze weer haar jaarlijkse ClubSupport actie uit. Leden van de RaboBank kunnen hun (vijf) stemmen uitbrengen op een vereniging of club die ze een extraatje gunnen. De RaboBank heeft 300.000 euro beschikbaar gesteld uit haar jaarwinst. Wij houden onze leden op de hoogte over de rest van de procedure. Wees alert op de uitnodiging van de RaboBank om je stemmen uit te brengen.

AGENDA SEPTEMBER

16 september   Muziekmiddag in Vidi Reo

25 september   Telefooninstructies Ontmoetingsruimte

26 september   Tuin Klus Dag bij jou thuis

27 september   Filmmiddag in Vidi Reo

Als je vragen hebt of omhoog zit neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of coördinatoren. Voor het overige verwijzen we naar onze laatste nieuwsflitsen en nieuwsbrieven. We willen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Daarom verschijnt regelmatig een nieuwsflits. Papieren versies voor de leden die geen e-mail hebben verspreiden we sporadisch en maximaal een keer per maand.

WE WENSEN IEDEREEN VEEL GEZONDHEID

Je kunt een beroep doen op leden van de zorgcoöperatie voor alle mogelijke vragen. Als je zelf -tijdelijk- iets niet kunt, aarzel dan niet om een beroep te doen op hulp van onze leden.
Iedereen mag vragen stellen, jong en oud. Je hoeft geen lid te zijn om hulp te krijgen.