MEDEDELINGEN voor de LEDEN

We zijn weer een jaartje ouder, met iets meer ervaring. We hebben elkaar meer geholpen en gelukkig meer samen gevierd, getreurd, gehuild en gelachen dan het jaar ervoor. Daarom is het natuurlijk weer tijd voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) zoals al aangekondigd in onze nieuwsbrieven van juli en augustus.

Het bestuur nodigt daarom alle leden van de vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein uit voor het bijwonen van de ALV van 2022 op zondagmiddag
2 oktober in Vidi Reo. Iedereen is vanaf 13.45 uur welkom, de koffie en thee staat klaar, natuurlijk met ons kükske of plekske cake. Om 14.00 uur willen we graag beginnen.

Geen vervoer? Bel onze Marcel van vervoer.

Ook dit jaar begeleidt Wim van Ernich als dagvoorzitter onze bijeenkomst. Na het formele en informatieve gedeelte met het gezamenlijke gesprek hebben we na de pauze een informele activiteit. Dit jaar hebben we het visserskoor Beers uitgenodigd. Zij hebben twee optredens met een korte pauze. De nazit na afloop is ook een aanrader.

Hopend velen van ons op 2 oktober aanstaande te kunnen begroeten.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING ZORGCOÖPERATIE RAVENSTEIN

DAGVOORZITTER Wim van Ernich

 1. Welkom en opening door Wim van Ernich
 2. Terugblik op het afgelopen jaar door voorzitter André Megens
 3. Bekrachtiging en verkiezing van bestuursleden:
  Resi Nelemans-Neijenhuis secretaris
  Theo Reijers penningmeester
  Jeanne Loeffen bestuurslid
  Lia Sandbrink bestuurslid
 4. Financieel verslag 2021, stand van zaken 2022 en begroting 2023 door de penningmeester.
  • Decharge van de penningmeester over de jaarrekening 2021
  • De Kascontrolecommissie heeft over 2020 en 2021 haar taak uitgevoerd. Volgens onze statuten moeten we nu twee andere leden vragen de taak op zich te nemen.
 5. Onze clusters. Achtereenvolgens brengen de coördinatoren Bernadien, Wim, Marcel, Tineke en Willie van de clusters boodschappen, klussen, vervoer en ontmoeten op geheel eigenwijze kort verslag uit van de verrichte en geplande activiteiten.

  Pauze

 6. Het Visserskoor Beers
 7. Afsluiting